Πληροφορίες Βοηθών Νοσηλευτών

Ειδικότητα Βοηθών Νοσηλευτών

Ο απόφοιτος της ειδικότητας με τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά:

  • Μπορεί να εργαστεί ως βοηθητικό προσωπικό σε Νοσοκομεία  και Κέντρα Υγείας, Νοσηλευτικές μονάδες, Υγειονομικούς, σταθμούς, ΕΚΑΒ, Οίκους ευγηρίας, Κέντρα αποκατάστασης ατόμων με ειδικές ανάγκες και ως ελεύθερος επαγγελματίας που προσφέρει υπηρεσίες σε ασθενείς που νοσηλεύονται στο σπίτη υπό ιατρική  παρακολούθηση.
  • Σε συνεργασία με τους υπεύθυνους νοσηλευτές στρώνει το κρεβάτιτου αρρώστου,  χορηγεί εργαλεία σε μία χειρουργική επέμβαση, ετοιμάζει υλικό για αποστείρωση, απολυμαίνει τα αντικείμενα του χειρουργείου, σηκώνει ή τοποθετεί τον άρρωστο στο κρεβάτι, χορηγεί ουροδοχείο,  σωλήνα αερίων, υπόθετο, καθαρτικό και φαρμακευτικό υπόκλισμο στο κρεβάτι. προετοιμάζει  σετ αλλαγής τραύματος, βοηθά στην κένωση και την πλύση του στομάχου, κάνει λήψη ζωτικών  σημείων,  χορηγεί φάρμα  τοπικά ά από το στόμα, λαμβάνει ούρα και γαστρικό υγρό, χορηγεί Ο2 με μάσκα και ρινική κάνουλα, τοποθετεί τον άρρωστο στο χειρουργικό τραπέζι,  εφαρμόζει τεχνικές θεραπείας και πρόληψης κατακλίσεων, θερμά και ψυχρά επιθέματα, τεχνικές ατομικής καθαριότητας, συμμετέχει στην ομάδα φροντίδας αρρώστων σε σπίτι, στο κέντρο υγείας, στο σχολείο, εφαρμόζει νοσηλευτικές τεχνικές σε αρώστους με παθήσεις  του ματιού, αυτιού, οστών, γεννητικών οργάνων, νευρικού και ουροποιητικού συστήματος, φροντίζει νεογνό,  εφαρμόζει  καθαριότητα των γεννητικών οργάνων της λεχώνας, πραγματοποιεί μετρήσεις και τηρεί το ιατρικό απόρρητο.

Ειδικότητα Βοηθών Νοσηλευτών

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ειδικότητα Βοηθών Νοσηλευτών

Ν. 3475/2006

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ΑΡΙΘ.210/ΦΕΚ Α’/165 24-7-2001 των πτυχιούχων της ειδικότητας “Βοηθών Νοσηλευτών.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας με τις γνώσει και τις δεξιότητες που αποκτά:

Μπορεί να εργαστεί σε Δημόσια και Ιδιωτικά  Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, Νοσηλευτικές μονάδες, Υγειονομικούς σταθμούς, Μαιευτήρια, ΕΚΑΒ, Οίκους ευγηρίας, Κέντρα αποκατάστασης και απεξάρτησης , και ως ελεύθεροι επαγγελματίες να προσφέρουν υπηρεσίες σε ασθενείς που νοσηλεύονται στο σπίτι υπό ιατρική παρακολούθηση.

Σε συνεργασία με τους υπεύθυνους θεράποντες του αρρώστου επιμελείται της Νοσηλείας του:

1. Γενική και τοπική καθαριότητα του αρρώστου.
2. Βοήθεια, φροντίδα και υποστήριξη του αρρώστου που πάσχει από χρόνιο ανίατο νόσημα ή έχει υποστεί ατύχημα ή έχει κακοποιηθεί.
3. Φροντίδα επιπλοκών από κατάκλιση με σκοπό την πρόληψη.
4. Πρόκληση ούρησης μόνο με φυσικά μέσα.
5. Παρακολούθηση λειτουργίας παροχετεύσεων.
6. Λήψη μέτρων περιοριστικών για την ασφάλεια του αρρώστου.
7. Μέτρηση ζωτικών σημείων (σφίξεις, πίεση, θερμοκρασία).
8. Συλλογή δειγμάτων εκκρίσεων.
9. Εφαρμογή φυσικών μεθόδων για την πρόκληση υποθερμίας – υπερθερμίας.
10. Μέτρηση προσλαμβανομένων και αποβαλλομένων υγρών.
11. Τοπική προεγχειρητική προετοιμασία.
12. Απλές επιδέσεις.
13. Βοήθεια στην αφαίρεση παροχετεύσεων.
14. Βοήθεια στην τοποθέτηση νάρθηκα.
15. Εκκενωτικό υποκλυσμό.
16. Φροντίδα της καθαριότητας του χώρου και των εργαλείων.
17. Προετοιμασία των χρησιμοποιούμενων εργαλείων, του επιδεσμικού υλικού και ιματισμού για την αποστείρωση.
18. Ταξινόμηση εργαλείων, οργάνων, συσκευών, ιματισμού, ορρών, φαρμακευτικού υλικού, αναλωσίμων, κ.λ.π.
19. Έλεγχος της λειτουργίας των εργαλείων και σχετική αναφορά στους αρμοδίους.
20. Παρακολούθηση της λειτουργίας απλών συσκευών και οργάνων, των οποίων γνωρίζει τη λειτουργία, καθώς και πιθανές βλάβες τους και σχετική αναφορά στους αρμοδίους.
21. Διευθέτηση κλίνης (στρώσιμο κλίνης ασθενούς), απλή ή με κατακεκλιμένο άτομο).

Επίσης, οποιαδήποτε νοσηλευτική πράξη του ανατίθεται από τον υπεύθυνο νοσηλευτή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υπό την προϋπόθεση ότι την αποκλειστική ευθύνη φέρει ο νοσηλευτής, ο οποίος και κρίνει εάν ο διπλωματούχος των ειδικοτήτων “Νοσηλευτής Χειρουργείου”, “Νοσηλευτική Τραυματολογία”, “Νοσηλευτική Ογκολογικών Παθήσεων”, “Νοσηλευτική ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις” και “Νοσηλευτική Μονάδων Εντατικής Θεραπείας” των
Ι.Ε.Κ., και ο πτυχιούχος των Τ.E.E. Α’ και Β’ κύκλου της ειδικότητας “Βοηθών Νοσηλευτών” δύναται στην συγκεκριμένη περίπτωση να εκτελέσει, με ασφάλεια για την υγεία του αρρώστου, την, εν λόγω, εργασία.
11. Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ν. 2009/92, των ειδικοτήτων “Νοσηλευτική Τραυματολογία”, “Νοσηλευτική Ογκολογικών Παθήσεων”, “Νοσηλευτής Χειρουργείου”, “Νοσηλευτική Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις” και “Νοσηλευτική Μονάδων Εντατικής Θεραπείας” των Ι.Ε.Κ., και οι κάτοχοι πτυχίου των Τ.Ε.Ε. Α’ και Β’ κύκλου της ειδικότητας “Βοηθών Νοσηλευτών” ασκούν επείγουσες νοσηλευτικές πράξεις και εφαρμόζουν πρώτες βοήθειες, όπως είναι οι ακόλουθες:

1. Ίσχαιμη περίδεση.
2. Ακινητοποίηση κατάγματος.