Παρουσίαση

Οι πατριαρχικές κοινωνίες οριοθετούν το ρόλο της γυναίκας. Εδώ και χρόνια το γυναικείο φύλο υφίσταται διάφορες μορφές καταπίεσης. Οι γυναίκες ήταν και είναι ακόμα <άμισθες υπηρέτριες> σε ορισμένες κοινωνίες με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Οι γυναίκες αγωνίστηκαν και αγωνίζονται ακόμα και σήμερα για ένα δίκαιο αύριο χωρίς βία και εκμετάλλευση.

Παρουσίαση

Η αναγέννηση είναι μια εποχή της Ιστορίας και του πολιτισμού με νέες αντιλήψεις, νέους στόχους και διαφορετική νοοτροπία από όλες τις προηγούμενες. Η αναγέννηση είναι η προσπάθεια αναβίωσης της Ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας και του κλασσικού πνεύματος, κατά το 14ο και 15ο αιώνα. Είναι πραγματικά η πνευματική άνοιξη, η αφύπνιση της ανθρώπινης φύσης, η ανανέωση των θεμάτων και της αισθητικής στην Ευρώπη.