Βοηθός Νοσηλευτή


Περιγραφή Επαγγέλματος

Η φροντίδα του ασθενούς κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, είναι το αντικείμενο της εργασίας του νοσηλευτή. Τη νοσηλευτική φροντίδα του ασθενούς αναλαμβάνει ο νοσηλευτής. Είναι απαραίτητος και πολύτιμος συνεργάτης του γιατρού, ενώ παράλληλα αναλαμβάνει να υποστηρίξει και να ενισχύσει την ψυχολογία του ασθενούς και να στηρίξει τη θεραπευτική αγωγή του. Η προσαρμογή τού νοσηλευόμενου στο περιβάλλον, η πορεία της υγείας του, ο έλεγχος της φαρμακευτικής αγωγής που του έχουν συστήσει οι γιατροί, η παρακολούθηση των μηχανημάτων και των συσκευών που πιθανά υποστηρίζουν τον ασθενή, η προετοιμασία εργαστηριακών εξετάσεων είναι εργασίες που διεκπεραιώνει ο νοσηλευτής.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Βοηθών Νοσηλευτών με τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά:

  • Μπορεί να εργαστεί ως βοηθητικό προσωπικό σε Νοσοκομεία  και Κέντρα Υγείας, Νοσηλευτικές μονάδες, Υγειονομικούς, σταθμούς, ΕΚΑΒ, Οίκους ευγηρίας, Κέντρα αποκατάστασης ατόμων με ειδικές ανάγκες και ως ελεύθερος επαγγελματίας που προσφέρει υπηρεσίες σε ασθενείς που νοσηλεύονται στο σπίτι υπό ιατρική  παρακολούθηση.

Σε συνεργασία με τους υπεύθυνους νοσηλευτές στρώνει το κρεβάτι του αρρώστου,  χορηγεί εργαλεία σε μία χειρουργική επέμβαση, ετοιμάζει υλικό για αποστείρωση, απολυμαίνει τα αντικείμενα του χειρουργείου, σηκώνει ή τοποθετεί τον άρρωστο στο κρεβάτι, χορηγεί ουροδοχείο,  σωλήνα αερίων, υπόθετο, καθαρτικό και φαρμακευτικό υποκλυσμό στο κρεβάτι. προετοιμάζει  σετ αλλαγής τραύματος, βοηθά στην κένωση και την πλύση του στομάχου, κάνει λήψη ζωτικών  σημείων,  χορηγεί φάρμα  τοπικά ά από το στόμα, λαμβάνει ούρα και γαστρικό υγρό, χορηγεί Ο2 με μάσκα και ρινική κάνουλα, τοποθετεί τον άρρωστο στο χειρουργικό τραπέζι,  εφαρμόζει τεχνικές θεραπείας και πρόληψης κατακλίσεων, θερμά και ψυχρά επιθέματα, τεχνικές ατομικής καθαριότητας, συμμετέχει στην ομάδα φροντίδας αρρώστων σε σπίτι, στο κέντρο υγείας, στο σχολείο, εφαρμόζει νοσηλευτικές τεχνικές σε αρρώστους με παθήσεις  του ματιού, αυτιού, οστών, γεννητικών οργάνων, νευρικού και ουροποιητικού συστήματος, φροντίζει νεογνό,  εφαρμόζει  καθαριότητα των γεννητικών οργάνων της λεχώνας, πραγματοποιεί μετρήσεις και τηρεί το ιατρικό απόρρητο.

 

epagg16Συνθήκες Εργασίας

Ο χώρος εργασίας των Βοηθών Νοσηλευτών είναι κυρίως τα Νοσηλευτικά ιδρύματα (Νοσοκομεία ,Κλινικές, Ιατρεία, Κέντρα Υγείας, Ορφανοτροφεία, Γηροκομεία), αλλά και σχολεία, πανεπιστήμια, εργοστάσια, εργοτάξια, αεροδρόμια, μεγάλα εμπορικά κέντρα και γενικότερα όπου υπάρχει ανάγκη για προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών. Απολαμβάνουν παγκόσμια αναγνώριση της προσφοράς του επαγγέλματος τους, ένα επάγγελμα  που ταυτίζεται με την έννοια λειτούργημα. Οι Νοσηλευτές αποτελούν μέρος της υγειονομικής ομάδας και συνεργάζονται με επιστήμονες και άλλων ειδικοτήτων ( Ιατρούς, Ψυχολόγους , Κοινωνικούς Λειτουργούς, Κλινικούς Ερευνητές) με σκοπό την καλύτερη αντιμετώπιση των ασθενών. Το ωράριο εργασίας είναι κυκλικό με 37,5 ώρες εβδομαδιαίως και η διαφορά μέχρι το υποχρεωτικό 40ωρο αποδίδεται ως υπερωρία. Υπάρχει ακόμα επίδομα ανθυγιεινής εργασίας καθώς επίσης και επιπλέον άδεια σε ορισμένα τμήματα εργασίας όπως Ακτινολογικό, Αιμοδυναμικό, Ογκολογικό.

 


Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες

Η αγάπη για το συνάνθρωπο, ιδιαίτερα για τον άρρωστο, το υψηλό αίσθημα ευθύνης, η ευγένεια, η κατανόηση, η ευχάριστη παρουσία, οι οργανωτικές ικανότητες, η σχολαστικότητα και φυσικά η ψυχραιμία είναι τα απαιτούμενα προσόντα για να ανταπεξέλθει ένας νοσηλευτής στις αυξημένες απαιτήσεις του επαγγέλματός του.

 

Σπουδές
Σπουδές Νοσηλευτή/ Νοσηλεύτριας μπορούν να γίνουν στα Τμήματα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθήνας και Πελοποννήσου (Σπάρτη), καθώς και στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ). Το Τμήμα Νοσηλευτικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας διαιρείται σε πέντε τομείς: Βασικών Επιστημών, Παθολογικός- Νοσηλευτικός, Χειρουργικός-Νοσηλευτικός, Δημόσιας Υγείας, Ψυχικής Υγείας και Επιστημών Συμπεριφοράς. Επίσης σπουδές μπορύν να γίνουν στο Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των ΑΤΕΙ Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηπείρου (Ιωάννινα), Καβάλας (Διδυμότειχο), Λαμίας, Λάρισας και Κρήτης (Ηράκλειο), με διάρκεια φοίτησης οκτώ εξάμηνα (επτά εξάμηνα σπουδές και ένα εξάμηνο πρακτική εξάσκηση σε νοσοκομεία ή κλινικές).

Οι πτυχιούχοι μπορούν να συνεχίσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές ή να δώσουν κατατακτήριες εξετάσεις σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Σπουδές μπορούν να γίνουν και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, με την προϋπόθεση ότι οι τίτλοι σπουδών αναγνωρίζονται από τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΣΑΕΙΤΤΕ ως ισότιμοι και αντίστοιχοι των ελληνικών για την κατοχύρωση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, αντίστοιχα.
Επαγγελματικά Δικαιώματα

Tα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των Τμημάτων ΑΤΕΙ Νοσηλευτικής έχουν κατοχυρωθεί νομοθετικά με βάση το Π.Δ.351/1989 (ΦΕΚ 159 Α’ /14-6-1989).

Νομοθεσία: Π.Δ. 210/01 (Φ.Ε.Κ. 165/Α΄/24-7-01) και Υ.Α.Υ7β/οικ.4756/01 (Φ.Ε.Κ. 1082/Β’/14-8-01) και Π.Δ. 268/2003 (Φ.Ε.Κ. 240/Α’/16-10-03)

Οι πτυχιούχοι ασκούν το επάγγελμα μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.

 

ergasia-nosileutesΤομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας

Μπορεί να εργαστεί στο σχεδιασμό της πολιτικής για την υγεία, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (διδασκαλία και έρευνα), ως στέλεχος νοσηλευτικής εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες, επίσης σε νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα υγείας κ.λπ., ως στέλεχος σε δημόσιες υπηρεσίες ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους διεθνείς οργανισμούς, ως ελεύθερος επαγγελματίας, στην Αγωγή Υγείας σε σχολεία και σε κέντρα υγείας. Οι προοπτικές του επαγγέλματος είναι πολύ θετικές, ο αριθμός των ατόμων που απασχολούνται στον κλάδο προβλέπεται να αυξηθεί στο μέλλον σημαντικά λόγω της αντίστοιχης αύξησης της ζήτησης στην αγορά εργασίας.

Δυνατότητα εισαγωγής
στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερες Σχολές Τουριστικής  Εκπ/σης  (Α.Σ.Τ.Ε.),  Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  Σχολές  Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις.