Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

Περιγραφή Επαγγέλματος

Είναι κατεξοχήν επάγγελμα που επιλέγουν και ασκούν γυναίκες, οι οποίες καλούνται να αναπληρώσουν την εργαζόμενη μητέρα. Η βρεφονηπιοκόμος φροντίζει για τη σωματική και ψυχική υγεία, αλλά και για την ομαλή ανάπτυξη των βρεφών και των νηπίων. Παράλληλα, ακολουθεί και εφαρμόζει μέτρα προληπτικής ιατρικής (εμβολιασμούς, εξετάσεις κ.λπ.) και παρέχει στους γονείς συμβουλές και οδηγίες για τη σωστή ανάπτυξη και διαπαιδαγώγηση των νηπίων. Επίσης, μπορεί να φροντίζει και να επιβλέπει βρέφη με διανοητικές και σωματικές ιδιαιτερότητες.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας  με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτά:

Μπορεί να εργαστεί ως βοηθητικό προσωπικό, σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, σε μαιευτικές κλινικές, κατασκηνώσεις, κέντρα οικογενειακού προγραμματισμού, και ως ελεύθερος επαγγελματίας αναλαμβάνοντας τη φροντίδα βρεφών και παιδιών στο σπίτι.

Πάντοτε με την εποπτεία του βρεφονηπιοκόμου παρέχει πλήρη φροντίδα στο παιδί προσχολικής ηλικίας, βοηθά την ολόπλευρη σωματική, ψυχική, λεκτική και κινητική ανάπτυξη του παιδιού της προσχολικής ηλικίας εφαρμόζοντας κατάλληλες παιδαγωγικές μεθόδους, φροντίζει παιδιά με ιδιαιτερότητες, εφαρμόζει μέτρα πρόληψης ατυχημάτων σε οποιοδήποτε χώρο σχετικά με την ψυχαγωγία του παιδιού, παρέχει πρώτες βοήθειες και ενεργεί κατάλληλα σε επείγουσες καταστάσεις, συμπληρώνει την ατομική καρτέλα του παιδιού και κρατά αρχεία, δίνει συμβουλές στους γονείς η κηδεμόνες του παιδιού.

 

Συνθήκες Εργασίας

Οι χώροι φροντίδας των βρεφών επιβάλλεται να είναι ευχάριστοι και αυτό αποτελεί πλεονέκτημα για όσους εργάζονται σε αυτούς. Ο/η Βρεφονηπιοκόμος ως παιδαγωγός της προσχολικής ηλικίας συνεργάζεται με ειδικούς επιστήμονες, όπως παιδοψυχολόγους , ειδικούς νηπιαγωγούς, κοινωνιολόγους, ώστε να είναι πάντοτε ικανός να αντιμετωπίζει προβλήματα που προκύπτουν στα πλαίσια της εκπαίδευσης των παιδιών, συμβάλλοντας στην ολόπλευρη ανάπτυξή τους: νοητική, ψυχοσωματική, κοινωνική.

 

waukeshaPediatricsΙδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες

Η αγάπη για τα παιδιά, η υπομονή, η υπευθυνότητα και ο ισορροπημένος χαρακτήρας της αποτελούν βασικά προσόντα για όποια ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα. Επίσης, πρέπει να επιδεικνύει κατανόηση στα προβλήματα και τις δυσκολίες, όπως και στον τρόπο με τον οποίο τα εκδηλώνουν τα βρέφη ή τα νήπια, όταν αποχωρίζονται τους γονείς τους. Παράλληλα, είναι απαραίτητο να είναι ευγενική και να εμπνέει εμπιστοσύνη στους γονείς που θα της αναθέσουν τη φροντίδα ό,τι πολυτιμότερου έχουν, του παιδιού τους.

 

Σπουδές

Σπουδές προσφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) στην ειδικότητα Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων που ανήκει στον Τομέα Υγείας και Πρόνοιας τον οποίο επιλέγει ο μαθητής στη Β΄ Λυκείου. Η συνολική διάρκεια φοίτησης είναι 3 χρόνια και επίπεδο σπουδών 3 (N.3475/2006). Στους αποφοίτους του ΕΠΑ.Λ. χορηγείται απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 3. Το απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου είναι ισότιμο με το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου, για την πρόσβαση (χωρίς ποσόστωση) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μέσα από τη διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Ακόμη, οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ., έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται στα ΙΕΚ και κατά προτεραιότητα σε τμήματα αντίστοιχης ή ανάλογης ειδικότητας με την ειδικότητα του πτυχίου τους.

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Νομοθεσία: Τροποποίηση Γ2β/οικ.1570/99 (Φ.Ε.Κ. 749/Β’/19-5-1999) Π2β/οικ. 2808/97 (Φ.Ε.Κ. 645/Β’/31-7-97).

Δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος.   Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας των ΑΤΕΙ, έχουν κατοχυρωθεί και ορίζονται ρητά, σύμφωνα με το Π.Δ. 523/1991 (ΦΕΚ 203/24-12-1991 / τ.Α).

 

Nurse-baby-bath-768x512Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας

Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας μπορούν να εργαστούν ως στελέχη σε Κέντρα Βρεφών και Νηπίων καθώς και σε Νηπιακούς και Βρεφικούς Σταθμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα εκτός των εκπαιδευτικών κέντρων αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ (νηπιαγωγείο)· ως αυτοαπασχολούμενοι στην αγωγή και φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας από δύο μηνών μέχρι την εγγραφή τους στο δημοτικό σχολείο (έξι ετών)· ως υπεύθυνοι για τη μελέτη, οργάνωση και λειτουργία βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών· ως βοηθός ειδικών παιδαγωγών σε χώρους ειδικής προσχολικής αγωγής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης· σε ιδρύματα, υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης και στα νοσοκομεία παίδων· ως ελεύθερος επαγγελματίας ανοίγοντας ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς· ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους· ως εκπαιδευτικό προσωπικό στη δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση, υπεύθυνοι για τη θεωρητική και πρακτική διδασκαλία βρεφονηπιακών μαθημάτων.

Οι προοπτικές του επαγγέλματος για το μέλλον είναι θετικές. Η αγορά εργασίας μπορεί να δεχτεί και να απορροφήσει σχετικά εύκολα και γρήγορα τις αποφοίτους. Με τη σχετική ανάπτυξη των υπηρεσιών πρόνοιας που υπάρχει τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί και οι θέσεις εργασίας.

Δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερες Σχολές Τουριστικής  Εκπ/σης  (Α.Σ.Τ.Ε.),  Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  Σχολές  Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις.