Μια Νέα Αρχή για τα ΕΠΑΛ – 1ο ΕΠΑΛ Αγίων Αναργύρων 2018-2019

Τι είναι το πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» – «ΜΝΑΕ» είναι ένα φιλόδοξο και πολυδιάστατο πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και περιλαμβάνει μια δέσμη παρεμβάσεων που αφορούν στην ψυχοκοινωνική και γνωστική υποστήριξη των μαθητών, στη δημιουργία δικτύων υποστήριξης καθώς και σε συμπληρωματικές δράσεις. Εφαρμόστηκε πιλοτικά για το 2017- 2018 σε 9 σχολεία με στόχο τη διεύρυνσή του σε όλα τα ΕΠΑ.Λ. της χώρας την περίοδο 2018-2021.Είναι πολυδιάστατο γιατί αποτελείται από πολλαπλές διαφορετικές παρεμβάσεις στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και φιλόδοξο γιατί έχει σχεδιαστεί για να συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα Επαγγελματικά Λύκεια.

Το «ΜΝΑΕ» εφαρμόζεται κυρίως στους μαθητές της Α΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ.. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές που έρχονται από το Γυμνάσιο και επιλέγουν το ΕΠΑ.Λ., στηρίζονται σε όλη τη διάρκεια της Α’ τάξης για μια ομαλή μετάβαση από το Γυμνάσιο στην Επαγγελματική Εκπαίδευση.

 

 


 

Ο τίτλος του εγκεκριμένου σχεδίου για το σχολείο μας είναι “Επιχειρώντας στη Δυτική μεριά της Πόλης”.

Αντικείμενο του έργου είναι η βιωματική επαφή των μαθητών με την υγιή επιχειρηματικότητα ώστε να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις και την απαιτούμενη αυτοπεποίθηση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του επαγγελματικού βίου, να υιοθετήσουν καλές πρακτικές στη μελλοντική άσκηση επαγγέλματος και γενικότερα θετική στάση σε ζητήματα συνύπαρξης, συμμετοχής, συνεργασίας και επικοινωνίας με συναδέλφους, συνεργάτες και το κομμάτι της κοινωνίας στο οποίο απευθύνονται και με το οποίο αλληλοεπιδρούν.

Οι δράσεις του σχεδίου μας