Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού

Ο Τομέας “Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού” (Β’ Τάξη) στο σχολείο μας διαθέτει στην Γ’ Τάξη 2 ειδικότητες:

 

 

 engineering_electrical_14884195_cropped-768x435ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Περιγραφή Επαγγέλματος

Ο Τεχνικός  Ηλεκτρολογικών  Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων μπορεί να:

  • Σχεδιάζει και να κατασκευάζει ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων και βιομηχανικών χώρων με κυκλώματα: φωτισμού, συσκευών, γειώσεων, τηλεφώνου, θυροτηλεφώνου, TV, πυρανίχνευσης, συναγερμού, δικτύων H/Y, αλεξικέραυνων, θέρμανσης, ανελκυστήρων, πινάκων κίνησης και φωτισμού, αυτοματισμών κίνησης (συμβατικών ή με PLC).
  • Μετράει και να ελέγχει την ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης και συσκευών.
  • Συντηρεί, εντοπίζει και επισκευάζει βλάβες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων  και μηχανών.
  • Βελτιώνει και εκσυγχρονίζει την εγκατάσταση με σύγχρονη τεχνολογία.

Μάθετε Περισσότερα…

 

digitalManufacturingΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Περιγραφή Επαγγέλματος

Ο απόφοιτος της ειδικότητας  Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων,  Εγκαταστάσεων μπορεί να:

  • Συναρμολογεί, εγκαθιστά και ελέγχει την λειτουργία Η/Υ και περιφερειακών συσκευών και δικτύων.
  • Προχωρεί σε διάγνωση, συντήρηση και επισκευή βλαβών Η/Υ, περιφερειακών και δικτύων.
  • Εγκαθιστά Δομημένες Καλωδιώσεις για Δίκτυα Υπολογιστών.
  • Κάνει τις εγκαταστάσεις και ρυθμίσεις προγραμμάτων που είναι απαραίτητες για την καλύτερη απόδοση απλών Η/Υ, συνδέσεις περιφερειακών ή Δικτύων (Λειτουργικά συστήματα, αυτοματισμοί γραφείου, εγκατάσταση πακέτων, υποστήριξη χρηστών):
  • Χειρίζεται προγράμματα διαχείρισης του Διαδικτύου και ρυθμίζει τον Η/Υ.

Μάθετε Περισσότερα…