Τομείς και Ειδικότητες

Στο σχολείο μας λειτουργούν οι παρακάτω Τομείς (Β Τάξη) και Ειδικότητες (Γ Τάξη)Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας (νέος!)

 

Τομέας Μηχανολογίας

 

Τομέας Πληροφορικής

 

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού

 

Τομέας Υγείας Πρόνοιας & Ευεξίας