Υπεύθυνοι Τμημάτων

Υπεύθυνοι Τμημάτων για το σχολικό έτος 2019-2020

 

Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α1: Καραγιώργη Χρυσάνθη
Α2: Ζουμπουλάκης Νικόλαος
Α3: Μητσοπούλου Ευσταθία
Α4: Σπυροπούλου Ιωάννα

 

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Β’ Τομέα Μηχανολογίας 1: Φώτη Μαρία
Β’ Τομέα Μηχανολογίας 2: Τζάλλα Ιωάννα
Β’ Τομέα Υγείας 1: Δρούγκας Φώτης
Β’ Τομέα Υγείας 2: Κτενάς Γεώργιος
Β’ Τομέα Πληροφορικής: Κτενάς Γεώργιος
Β’ Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού: Κτενάς Γεώργιος

 

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Γ’ Ειδικότητας Οχημάτων: Σκουρτιάς Νικόλαος
Γ’ Ειδικότητας Ψυκτικών: Παπαϊωάννου Ελένη
Γ’ Ειδικότητας Βρεφοκόμων: Παπαϊωάννου Ελένη
Γ’ Ειδικότητας Νοσηλευτικής: Αγγελοπούλου Άννα
Γ’ Ειδικότητας Ηλεκτρολόγων: Αγγελοπούλου Άννα
Γ’ Ειδικότητας Τεχν. Εφαρμογών Πληροφορικής: Διαμαντής Δημήτρης