Πληροφορίες Ηλεκτρονικής

Τομέας Ηλεκτρονικής

Ο τομέας Ηλεκτρονικής είναι ένας σύγχρονος τομέας με σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση και στο μέλλον εφόσον υπάρχει ραγδαία εξέλιξη στο τεχνικό και στο επαγγελματικό περιβάλλον.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ :

Ο απόφοιτος του Τομέα Ηλεκτρονικής μπορεί να εργαστεί στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Αναλυτικά, ο απόφοιτός με ειδικότητα ηλεκτρονικού μπορεί να εργαστεί σε:

 • Τηλεπικοινωνίες, εταιρίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.

 • Ραδιοφωνία, Τηλεόραση, Κινηματογράφος.

 • Πολιτική Αεροπορία (ραντάρ, ραδιοεπικοινωνία, κλπ), Στρατιωτικές εφαρμογές

 • Ιατρικά ηλεκτρονικά (βιομηχανίες, εγκατάσταση, συντήρηση).

 • Δημόσιες επιχειρήσεις.

 • Τεχνίτης αυτοαπασχολούμενος.

 • Υπάλληλος σε:

  • Βιομηχανίες κατασκευής – Συναρμολόγησης Ηλεκτρονικών συσκευών, οικιακών συσκευών, στερεοφωνικών, τηλεοράσεων, τηλεφωνίας, Η/Υ, κλπ.

  • Τεχνική εταιρία ή Εργαστήριο εγκαταστάσεων Η/Υ και δικτύων.

  • Εταιρία ή Εργαστήριο επισκευής ηλεκτρονικών συσκευών και εγκατάστασης κεντρικών κεραιών.

  • Καταστήματα πώλησης συσκευών ήχου, εικόνας, υπολογιστών, δικτυακών προϊόντων, κλπ.

Η χρησιμότητα του ηλεκτρονικού είναι ότι μπορεί :

 • Κατασκευάζει και ελέγχει απλά αναλογικά και ψηφιακά κυκλώματα, αυτόνομα ή τμήματα ευρύτερων ηλεκτρονικών συσκευών.

 • Εγκαθιστά, ελέγχει, συντηρεί, ανιχνεύει και επισκευάζει βλάβες σε ηλεκτρονικές οικιακές, ραδιοτηλεοπτικές και ηχητικές συσκευές.

 • Τοποθετεί, ρυθμίζει, ελέγχει και συντηρεί εγκαταστάσεις κεραιών TV.

 • Συναρμολογεί, εγκαθιστά και ελέγχει την λειτουργία Η/Υ και περιφερειακών συσκευών και δικτύων.