Πληροφορίες Οχημάτων

Τομεας οχηματων

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

 Ο απόφοιτος της ειδικότητας αποκτά δεξιότητες πυ τον καθιστά ικανό να εργαστεί σε διάφορους τομείς που σχετίζσονται με το αυτοκίνητο, όπως:

 • Έλεγχο λειτουργίας επισκευή, συντήρηση του ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτου.
 • Έλεγχο λειτουργίας, επισκευή, συντήρηση ηλεκτρομηχανικών συστημάτων και συστημάτων αυτοματισμού του αυτοκινήτου.

 

O απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να αποκτήσει τις παρακάτω  επαγγελματικές άδειες:

 • Μηχανοτεχνίτη (Απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας).
 • Τεχνίτη συστήματος πέδησης ή αναρτήσεων (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας).
 • Τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήρων ή εξαερωτήρων (απαιτείται πτυχίο και 1 έτος προϋπηρεσίας).
 • Τεχνίτη μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων (απαιτείται πτυχίο και 1 έτος προϋπηρεσίας).
 • Τεχνίτη αμαξωμάτων (φανοποιού) (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας).
 • Ηλεκτροτενίτη ή τεχνίτη οργάνων (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας).
 • Τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσασερίων (σιγαστήρων) ή ψυγείων ή τροχών (απαιτείται πτυχίο και 1 έτος προϋπηρεσίας).
 • Τεχνίτη βαφής (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας).

 

Ο απόφοιτος έχει τη δυνατότητα να εργαστεί:

 • Στους οργανισμούς ΔΕΚΟ – Δημόσιες υπηρεσίες.
 • Σε συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων – οχημάτων.
 • Σε βιομηχανίες παραγωγής αυτοκινήτων.
 • Σε εταιρείες εμπορίες ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών ειδών αυτοκινήτων.

Σαν ελεύθερος επαγγελματίας