Πληροφοριες Πληροφορικής

Tομέας Πληροφορικής

Ο τομέας διαθέτει την  παρακάτω  ειδικότητα :

 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

Ο απόφοιτος μπορεί να εργαστεί τόσο στο Δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Αναλυτικά, ο απόφοιτός μπορεί να εργαστεί σε:

 • Επιχειρήσεις, οργανισμούς, εκπαιδευτικές μονάδες κ.α., καθώς επίσης και σε φορείς που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής.

 

Επιχειρήσεις που :

 • Κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα πληροφορικής.
 • Σχεδιάζουν, εγκαθιστούν και υποστηρίζουν δίκτυα υπολογιστών και δικτυακές υπηρεσίες.
 • Αναπτύσσουν και υποστηρίζουν εφαρμογές λογισμικού.
 • Προωθούν και πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες πληροφορικής, δικτυακό εξοπλισμό και δικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές λογισμικού.

 

Ως ελεύθερος επαγγελματίας π.χ. γραφείο υποστήριξης και προώθησης δικτυακού  εξοπλισμού και δικτυακών υπηρεσιών

 

Ο απόφοιτος μπορεί να:

 • Αναλαμβάνει αυτοδύναμα – αυτόνομα όσα αναφέρονται στην εγκατάσταση, υποστήριξη, διαχείριση και αξιοποίηση συστημάτων ενός χρήστη και απλών τοπικών δικτύων.
 • Αναλαμβάνει υπό την επίβλεψη, τον έλεγχο και τις οδηγίες κάποιου υπευθύνου όσα αναφέρονται σε μεγαλύτερα συστήματα, μεγαλύτερα δίκτυα, το Διαδίκτυο,  ή άλλες δραστηριότητες.
 • Κάνει χρήση υπηρεσιών και προϊόντων πληροφορικής.
 • Υποστηρίζει, ως προς την χρήση των συστημάτων, τους πελάτες ή τους χρήστες αντίστοιχων υπηρεσιών.
 • Πωλεί, εγκαθιστά και υποστηρίζει υπηρεσίες και προϊόντα πληροφορικής και διαδικτυακό εξοπλισμό.
 • Αναπτύσσει απλές εφαρμογές πληροφορικής
 • Διαχειρίζεται  εξοπλισμό και υπηρεσίες απλών τοπικών δικτύων υπολογιστών.
 • Εγκαθιστά, υποστηρίζει και συντηρεί εξοπλισμό και υπηρεσίες απλών τοπικών δικτύων υπολογιστών.
 • Αναπτύσσει απλές εφαρμογές πολυμέσων και Διαδικτύου.
 • Δημιουργεί ιστοσελίδες και συντηρεί το περιεχόμενό τους.

Λίγα λόγια…

Ο τομέας της πληροφορικής είναι ένας σύγχρονος τομέας με επαγγελματική προοπτική στο ραγδαία εξελισσόμενο τεχνολογικό & επαγγελματικό περιβάλλον.

Στο ΣΕΚ υπάρχουν σύγχρονα εργαστήρια πληροφορικής ικανά για να διδαχθούν μαθήματα δικτύων, πολυμέσων , διαδικτύου (internet), προγραμματισμού και υλικού (hardware).

 Ο τομέας Πληροφορικής διαθέτει τα παρακάτω εργαστήρια:

 • Υποστήριξης συστημάτων & δικτύων Η/Υ
 • Εργαστήρια εφαρμογών Η/Υ

Συνολικά υπάρχουν 3 εργαστήρια που το καθένα διαθέτει 12 σταθμούς εργασίας και έναν κεντρικό υπολογιστή για τον διδάσκοντα.