Συμμετοχή του σχολείου μας στο Πρόγραμμα PISA 2025

PISA

Το Διεθνές Πρόγραμμα PISA για την Αξιολόγηση των Μαθητών (Programme for International Student Assessment) είναι μία Εκπαιδευτική Έρευνα που διεξάγεται κάθε τρία χρόνια (από το 2000 έως σήμερα) και που υλοποιείται από διεθνή ερευνητικά ιδρύματα (PISA Consortium) υπό την οργάνωση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του ΟΟΣΑ (Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη) και τη συνεργασία των συμμετεχουσών στην Έρευνα χωρών.

Tο σχολείο μας θα λάβει μέρος στην πιλοτική φάση της διεξαγωγής του προγράμματος PISA 2025 που θα υλοποιηθεί από τις 8 έως και τις 26 Απριλίου 2024 με την συμμετοχή μαθητών που έχουν γεννηθεί το 2008.

Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχει υλικό για την ενημέρωση εκπαιδευτικών, μαθητών και κηδεμόνων.

https://www.iep.edu.gr/pisa/