Πρόγραμμα ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ Ιουνίου 2024 (Για απόκτηση Πτυχίου)

Ανακοινώνουμε το πρόγραμμα της Ειδικής Εξεταστικής ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 (για την απόκτηση Πτυχίου)

 

ΤΡΙΤΗ 18/6 ΤΕΤΑΡΤΗ 19/6
8:15 10:15 12:15 8:15 10:15 12:15
Γ ΗΛ Ηλεκτροτεχνία 2 (Θ) Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις 2 (Θ) Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις 2 (Ε) Ηλεκτρικές Μηχανές (Θ) Αυτοματισμοί Προγραμματιζόμενης Λογικής (Θ) Αυτοματισμοί Προγραμματιζόμενης Λογικής (Ε)
Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας – Ηλεκτρικών Μηχανών-(Ε)
Γ ΟΧ Στοιχεία Μηχανών (Θ) Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (Θ)
Γ ΠΛ Προγραμματισμός Υπολογιστών (Θ) Δίκτυα Υπολογιστών (Θ) Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (Θ)
Γ ΨΥΚ  Συστήματα Ελέγχου, Ρύθμισης και Αυτοματισμού Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού (Θ) Στοιχεία Μηχανών-(Θ)  Συστήματα Ελέγχου, Ρύθμισης και Αυτοματισμού Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού (Ε) Εγκαταστάσεις Κλιματισμού (Θ) Εγκαταστάσεις Κλιματισμού (Ε) Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)-(Ε)

 

Ο Διευθυντής

Γκούμας Γεώργιος