Πρόγραμμα ΑΠΟΝΤΩΝ Ενδοσχολικών Εξετάσεων Μαΐου-Ιουνίου 2024

Ανακοινώνουμε το πρόγραμμα των Ενδοσχολικών Εξετάσεων ΑΠΟΝΤΩΝ Μαΐου-Ιουνίου 2024

Οι απόντες μαθητές/τριες για να προσέλθουν στις εξετάσεις απόντων χρειάζεται να κάνουν αίτηση στην Γραμματεία του σχολείου το αργότερο μέχρι την Τρίτη 4/6 στις 9:00 πμ με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους απουσίαζαν για την κάθε ημέρα/ημέρες των εξετάσεων κατά τις οποίες απουσίαζαν.

Α’ Τάξη

Τρίτη 4/6

  • 10:15 – Νέα Ελληνικά, Ιστορία

Πέμπτη 6/6

  • 8:15 – Φυσική, Χημεία
  • 10:15 – Άλγεβρα, Γεωμετρία, Αγγλικά

 

Β’ Τάξη

Τρίτη 4/6

  • 8:15 – Νέα Ελληνικά, Ηλεκτροτεχνία 2 (ΒΗΛ)

Πέμπτη 6/6

  • 8:15 – Φυσική, Ανατομία-Φυσιολογία (ΒΥΓ), Αναλογικά Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (ΒΗΛ), Θερμοδυναμική (ΒΜΗΧ)
  • 10:15 – Άλγεβρα, Γεωμετρία, Μηχανική Αντοχή (ΒΜΗΧ), Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών (ΒΜΗΧ), Υγεία-Διατροφή (ΒΥΓ)

 

Ο Διευθυντής

Γκούμας Γεώργιος