Έλεγχοι Προόδου Α’ Τετραμήνου την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023

Καλούνται οι Γονείς/Κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών να προσέλθουν στο σχολείο μας την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου και ώρα 12.00μμ. προκειμένου να παρεβρεθούν για την συγκρότηση “Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων”. Στις 12.30μμ θα δοθούν οι Έλεγχοι Προόδου  Α’ Τετραμήνου του σχολικού έτους 2022-2023. Στην περίπτωση που οι Γονείς/Κηδεμόνες δεν μπορούν να παρεβρεθούν ο Έλεγχος Προόδου μπορεί να δωθεί σε τρίτο πρόσωπο μόνο με σχετική εξουσιοδότησή τους από ΚΕΠ/GOV.

Οι Έλεγχοι Προόδου θα δοθούν από τους υπεύθυνους τμημάτων.

 

Ο Διευθυντής

Κρικέτος Γεώργιος