Πρόγραμμα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2022 (νέο!)

Οι ενδοσχολικές Εξετάσεις Μετεξεταστέων Σεπτεμβρίου 2022 ξεκινούν τη Δευτέρα 5/9 και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 9/9.

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το πρόγραμμα αναλυτικά.

 

Πρόγραμμα Ενδοσχολικών Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2022
από Δευτ. 5/9 (νέο!)