Αποτέλεσμα Δημόσιας Κλήρωσης για την εγγραφή μαθητών στην ειδικότητα “Τεχνικός Οχημάτων” της Γ’ Τάξης

Σήμερα Πέμπτη 21/7/2022 και ώρα 12:30 πραγματοποιήθηκε δημόσια κλήρωση στο χώρο του 1ου ΕΠΑΛ Αγίων Αναργύρων σε εφαρμογή της ΥΑ του υπουργείου Παιδείας με Αριθ. Πρωτ. Φ13α/77685/ΓΔ4/23-6-2022, λόγω του μεγαλύτερου αριθμού αιτήσεων του τμήματος “Τεχνικός Οχημάτων” της Γ’ Τάξης του τομέα Μηχανολογίας από αυτόν που μπορεί να εξυπηρετήσει η σχολική μονάδα. Στην κλήρωση συμμετεχείχαν μόνο οι μαθητές/τριες που προέρχονται από άλλη σχολική μονάδα για τις διαθέσιμες θέσεις.

Από το αποτέλεσμα της κλήρωσης οι μαθητές που εγγράφονται στο τμήμα “Τεχνικός Οχημάτων” της Γ’ Τάξης για το νέο σχολικό έτος 2021-2022 είναι:

  1. 69224
  2. 72950
  3. 82084
  4. 88086
  5. 88399

Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων αναφέρεται ο Αριθ. Πρωτ. της Ηλεκτρονικής Αίτησης (e-eggrafes), ο οποίος αναγράφεται στην Αίτηση ή μπορούν να τον μάθουν οι ενδιαφερόμενοι από την ιστοσελίδα https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/

 

Ο Διευθυντής

Κρικέτος Γεώργιος