Έκθεση Ομίλου «Πολιτειότητα και Περιβάλλον»

Ο Όμιλος «Πολιτειότητα και Περιβάλλον» ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 3/11/2022 μετά από σχετική ανακοίνωση για τους στόχους δημιουργίας του που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του σχολείου. Στην ανακοίνωση αυτή ανταποκρίθηκαν 7 μαθητές με υποβολή εμπρόθεσμων υπεύθυνων δηλώσεων των κηδεμόνων τους. Υπεύθυνοι καθηγητές του Ομίλου ήταν οι: Γρηπινιώτη Ράλλια ΠΕ0401 και Σπυροπούλου Ιωάννα ΠΕ03. Οι συναντήσεις ορίστηκαν για τις Πέμπτες μετά τη λήξη του διδακτικού ωραρίου και είχαν δίωρη διάρκεια.

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 22 δίωρες συναντήσεις του Ομίλου μέχρι την  ολοκλήρωση του προγράμματος στις 11/05/2023 στις οποίες οι μαθητές είχαν συστηματική παρουσία και σημειώθηκαν ελάχιστες απουσίες.

Ο Όμιλος, σε συνεργασία με την Περιβαλλοντική Ομάδα που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων της Α τάξης, ασχολήθηκε με την κλιματική και ενεργειακή κρίση σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο και έδωσε το στίγμα του με την ανάπτυξη υπεύθυνης και ενεργής στάσης απέναντι στα περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα της περιοχής του σχολείου.

Οι μαθητές του Ομίλου ανέλαβαν εθελοντικά την φροντίδα και επέκταση του σχολικού κήπου που δημιουργήθηκε πέρσι στο σχολείο με στόχο την καλλιέργεια αρωματικών φυτών και γηγενών δένδρων προσαρμοσμένων στο μικροκλίμα της περιοχής, την ανάπτυξη και διατήρηση της βιοποικιλότητας και την βελτίωση  του εδάφους στον χώρο του σχολείου.

Παράλληλα οι μαθητές ανέπτυξαν δεξιότητες STEAM προτείνοντας και υλοποιώντας απλές κατασκευαστικές λύσεις στο πρόβλημα του ποτίσματος και δημιουργώντας υλικό (αφίσες και φυλλάδια) με στόχο την ενημέρωση και τον προβληματισμό  της μαθητικής και τοπικής κοινότητας για την κλιματική και ενεργειακή κρίση. Θέλοντας μάλιστα να κάνουν σαφή την φιλοπεριβαλλοντική τους στάση και την αντίθεσή τους στην σπατάλη ενέργειας και φυσικών πόρων και αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, πλατφόρμες συνεργαζόμενων Θεματικών Δικτύων και τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης του σχολείου, διένειμαν το υλικό αυτό κυρίως διαδικτυακά εξοικονομώντας χαρτί, χρώματα και μελάνια εκτύπωσης. Ενδεικτικά κάποιες από τις αφίσες που δημιούργησαν:

https://www.canva.com/design/DAFUcCTtsxI/M98pwwhMlcM2p83FiBnOAA/edit?utm_content=DAFUcCTtsxI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

https://www.canva.com/design/DAFeMhb3e0A/gNITNyMgaJgn095SQApq8w/edit?utm_content=DAFeMhb3e0A&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Οι μαθητές του Ομίλου συμμετείχαν  στις κοινές δραστηριότητες 3 Εθνικών Περιβαλλοντικών Δικτύων, του Εθνικού Προγράμματος «Ενεργώ ως Πολίτης», της Πανελλήνιας Δράσης «Φυτεύω και Υιοθετώ ένα Δένδρο- Δίνω Ανάσα στη Γη» και του Έργου «Σχολεία για Όλους»  και παρουσίασαν τις Δράσεις τους- συλλογικές και ατομικές-  στο 1ο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο του Περιβαλλοντικού Θεματικού Δικτύου «Κωνσταντινούπολη Θεσσαλονίκη-μια εκπαιδευτική συνύπαρξη, Έλληνες της Πόλης -Πολίτες της Οικουμένης» που συντονίζουν οι ΠΔΕ και ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης και τελεί υπό την αιγίδα του Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Αξιοποίησαν την εμπειρία 4 στοχευμένων διδακτικών επισκέψεων  και τα εκπαιδευτικά προγράμματα στα οποία συμμετείχε ο Όμιλος (στο ΚΠΙΣΝ, την Ελευσίνα και το Open Farm Agora) για να συλλέξουν φωτογραφικό υλικό με θέμα την βιομηχανική κληρονομιά και ενημερωτικό υλικό σχετικό με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, το  ενεργειακό αποτύπωμα, το αποτύπωμα άνθρακα και νερού και τα οφέλη που συνεπάγονται για την υγεία και το περιβάλλον από την κατανάλωση τοπικών και εποχιακών τροφίμων.

Μαθητές του Ομίλου εμπνεύστηκαν από τις επισκέψεις αυτές  και γενικότερα από τις δράσεις του Ομίλου και ανέλαβαν ατομικές πρωτοβουλίες. Έτσι μετά την συμμετοχή στο πρόγραμμα «Το κλίμα Αλλάζει» και την επίσκεψη στον μετεωρολογικό σταθμό του ΚΠΙΣΝ, μαθητής του Ομίλου κατασκεύασε, αξιοποιώντας και STEM εργαλεία, μετεωρολογικό σταθμό και κήπο στην ταράτσα του σπιτιού του στους Αγίους Αναργύρους. Ο μετεωρολογικός σταθμός συνδέθηκε στο Δίκτυο σταθμών της ΕΜΥ και αλληλοεπιδρά καθημερινά μαζί τους ανταλλάσσοντας πληροφορίες, στατιστικά  δεδομένα και προγνώσεις. Επίσης δημιουργήθηκαν 2 blog με περιβαλλοντικό προσανατολισμό από μαθητές του Ομίλου σε συνεργασία με μαθητές των Δικτύων στα οποία συμμετείχαμε.

Ο Όμιλος ολοκλήρωσε την  πετυχημένη πορεία του στις 11/05/23 με μια συγκινητική εκδήλωση.

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ