Είσοδος στην σχολική μονάδα

Σας ενημερώνουμε ότι οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών και οι επισκέπτες θα μπορούν να εισέρχονται στη σχολική μονάδα κατόπιν συνεννόησης και μόνο κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, έχοντας συμπληρώσει την αντίστοιχη φόρμα στην πλατφόρμα EDUPASS στην διεύθυνση: https://edupass.gov.gr

Όλη την υπόλοιπη μέρα η πόρτα του σχολείου για λόγους ασφαλείας θα είναι κλειστή.

Από τη Διεύθυνση