Ετοιμάζοντας την περίφραξη του σχολικού κήπου από ξύλινες παλέτες

Ετοιμάζοντας την περίφραξη του σχολικού κήπου, ανακυκλώνοντας τις ξύλινες παλέτες από τις αποστολές των σχολικών βιβλίων!

Συμμετοχική δράση όλων των μαθητών στα διαλείμματα των τελευταίων ωρών της Τετάρτης 24/11/2021.