Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Σκοπός της δράσης είναι η αξιοποίηση του κεκτημένου της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και η περαιτέρω καλλιέργεια των γνώσεων και ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών σε παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις, με την υποστήριξη των σύγχρονων ψηφιακών μέσων, που χρησιμοποιούνται σε συνθήκες τεχνολογικά εμπλουτισμένης δια ζώσης εκπαίδευσης καθώς και στην εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Συμμετέχοντες στο ταχύρρυθμο επιμορφωτικό πρόγραμμα Τ4Ε δύνανται να είναι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και αναπληρωτές όλων των ειδικοτήτων της γενικής και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Για τη διεξαγωγή της επιμόρφωσης θα συγκροτούνται τμήματα έως 60 επιμορφούμενων ανάλογα με τη βαθμίδα και την ειδικότητα των συμμετεχόντων.

Στο επιμορφωτικό πρόγραμμα Τ4Ε (Ταχύρρυθμη Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση) θα αξιοποιηθούν τεχνολογίες σύγχρονης (τηλεδιάσκεψη) και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (πλατφόρμα eClass και e-Me).

Καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο παρόν πρόγραμμα επιμόρφωσης, με την ιδιότητα του επιμορφούμενου, οι εξής:

  • Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Αναπληρωτές ή Μόνιμοι ή Ωρομίσθιοι, που υπηρετούν κατά το σχολικό έτος 2020-2021 σε Δημόσιες Σχολικές Μονάδες της Επικράτειας ή του Εξωτερικού (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΕΕΚ) Γενικής ή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
  • Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υπηρετούν κατά το σχολικό έτος 2020-2021 με απόσπαση σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία ΥΠΑΙΘ, ΠΔΕ, ΔΙΠΕ, ΔΙΔΕ, σε ανεξάρτητες ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες και σε εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου).

Διάρκεια Επιμόρφωσης: Οκτώ (8) εβδομάδες
Διάρκεια Επιμορφώσεων: Είκοσι (20) ώρες (10 ώρες σύγχρονη και 10 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση)

 

Μέσα από το site του υπουργείου δηλώστε τη συμμετοχή σας επιλέγοντας την ημέρα και ώρα επιμόρφωσης που επιθυμείτε, προκειμένου να ενταχθείτε σε ανάλογο τμήμα σύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης (π.χ Τετάρτη 18.00-19.30).

 

https://t4e.sch.gr

 

Πληροφορίες Επικοινωνίας

210-5381328 / helpdesk@t4e.sch.gr / Ώρες εξυπηρέτησης 10.00-22.00

 


 

Αίτησεις Επιμορφωτών

Για την ένταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών επισκεφτείτε την σελίδα https://registry-t4e.uniwa.gr/ για να δείτε την πρόσκληση και να μάθετε περισσότερες πληροφορίες. Πρώτη περίοδος υποβολής αιτήσεων από 28 Δεκεμβρίου 2020 έως 5 Ιανουαρίου 2021.