Συμμετοχή στο πρόγραμμα “Ενεργώ ως Πολίτης”

To σχολείο μας συμμετείχε κατά το σχολικό έτος 2021-2022 στο Πρόγραμμα “Ενεργώ Ως Πολίτης” #Ενεργώ_ως_Πολίτης #Acting_as_Citizens που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund Greece SolidarityNow με φορέα υλοποίησης το Ίδρυμα Λαμπράκη – Lambrakis Foundation εταίρο το Κοινωφελές Ίδρυμα Α Κ Λασκαρίδη – A C Laskaridis Charitable Foundation

#Ενεργώ_ως_Πολίτης #Acting_as_Citizens #activecitizensfund_GR #ACF_GR #activecitizens #civilsociet και με την επιδότηση του ιδρύματος Μποδοσάκη Bodossaki Foundation – Ίδρυμα Μποδοσάκη. Συντονίστρια του προγράμματος ήταν η Υπεύθυνη Πολιτιστικών θεμάτων της ΔΔΕ Γ Αθήνας κα Ιωάννα Δεκατρή 4 εκπαιδευτικοί μας επιμορφώθηκαν με διαδικτυακά σεμινάρια και υλοποίησαν από 5 δραστηριότητες στα τμήματά τους. Οι δραστηριότητες παρουσιάστηκαν στους συντελεστές του προγράμματος και σε εκδήλωση που επισκέφτηκαν οι μαθητές στο τέλος της σχολικής χρονιάς.
Παρουσιάζουμε σε πρώτη φάση όσες είναι σε ψηφιακή μορφή. Ένα ευρετήριο στερεότυπων https://www.thinglink.com/scene/1552628172292358147 και μια ψηφιακή αποτύπωση των περιβαλλοντικών προβλημάτων της κοντινής περιοχής γύρω από το σχολείο. https://padlet.com/epalena/qjz9xjg6y0d46dyi  που δημιούργησαν στο πλαίσιο του προγράμματος Ενεργώ ως Πολίτης, της συμμετοχής μας στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο #Βιώσιμη_Πόλη και του ψηφιακού γραμματισμού τους, οι μαθητές της Α τάξης στη Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων. Επίσης φωτογραφικό υλικό από τις δραστηριότητες όλων των τμημάτων Μπράβο στους μαθητές μας.