Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Μαθητείας – Εγγραφές Μαθητευόμενων – Φάση ΣΤ’

Σήμερα, Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021, αναρτούμε τους οριστικούς Πίνακες Κατάταξης του 1ου ΕΠΑΛ Αγίων Αναργύρων με τα στοιχεία των αιτούντων αποφοίτων ΕΠΑΛ για θέσεις στα τμήματα Μαθητείας ΣΤ’ Φάσης 2021-2022.

Οι προσφερόμενες θέσεις μαθητείας για το τμήμα Βοηθ. Νοσηλευτή είναι συνολικά 48 θέσεις (46 και 2 δεσμευμένες) και για το τμήμα Τεχν. Εφαρμογών Πληροφορικής είναι 11 θέσεις.

Για την διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων, οι πίνακες αναρτούνται με τον αριθμό της αίτησης των υποψήφιων μαθητευόμενων. Ο αριθμός αίτησης αναγράφεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Οι εγγραφές των μαθητών στα τμήματα θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη 9/11 έως και την Παρασκευή 12/11/2021Οι επιτυχόντες υποψήφιοι πρέπει να καταθέτουν στο σχολείο υπογεγραμμένα την υπεύθυνη δήλωση και την αίτηση εγγραφής, που παράγονται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα, καθώς και φωτοαντίγραφο αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα – διαβατήριο). Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά θα προσκομιστούν κατά την υπογραφή της σύμβασης Μαθητείας.

 

Ο Διευθυντής

Κρικέτος Γεώργιος