Μηχανογραφικά Δελτία 2020

Οι υποψήφιοι/ιες μπορούν να έρθουν από το σχολείο τις παρακάτω ημέρες και ώρες για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).

  • Δευτέρα 29/6 (12.00 έως 13.30)
  • Τρίτη 30/6 (12.00 έως 13.30)
  • Πέμπτη 2/7 (8.30 έως 13.30)
  • Τρίτη 7/7 (8.30 έως 13.30) – Νέα επιπλέον ημέρα!
  • Πέμπτη 9/7 (8.30 έως 13.30)
  • Παρασκευή 10/7 (8.30 έως 13.30) – Νέα επιπλέον ημέρα!
  • Δευτέρα 20/7 (8.30 έως 13.30) – Νέα επιπλέον ημέρα!

 

Στην συνέχεια με τον Κωδικό Υποψηφίου και τον Κωδικό Ασφαλείας (password) μπορούν να υποβάλουν το Μηχανογραφικό τους Δελτίο (Μ.Δ.) από την Δευτέρα 29 Ιουνίου και ως και την Παρασκευή 17 Ιουλίου Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 από την παρακάτω σελίδα:

https://exams.it.minedu.gov.gr

 

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το Μ.Δ. Από τις 29-6-2020 οι υποψήφιοι θα μπορούν να κάνουν μόνο πρόχειρο Μ.Δ. (Προσωρινή Αποθήκευση) και μετά την ανακοίνωση των βαθμών των ΕΠΑΛ (το ακριβές διάστημα θα ανακοινωθεί αργότερα), θα μπορούν να κάνουν την τελική Οριστικοποίηση του ως και την Παρασκευή 17 Ιουλίου Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020.

 

Μέσα στην προθεσμία, εφόσον κάποιος υποψήφιος μετανιώσει και θέλει να τροποποιήσει το Μ.Δ., απευθύνεται στο ΕΠΑΛ του, ακυρώνεται το ήδη οριστικοποιημένο Μ.Δ. και υποβάλλει εκ νέου Μ.Δ.

 

Υποψήφιοι Παρελθόντων Ετών

Αν πρόκειται για υποψηφίους (ημερήσιων ΕΠΑΛ ετών 2018 ή 2019) για το ποσοστό 10% των θέσεων εισακτέων, αυτοί οι υποψήφιοι μπορούν να προσέρχονται για να δημιουργήσουν το δικό τους προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) σε οποιοδήποτε ημερήσιο ΕΠΑΛ και κατά προτίμηση στο ημερήσιο ΕΠΑΛ αποφοίτησης ή σε εκείνο που είναι πλησιέστερο στην κατοικία τους, εάν έχουν μετακινηθεί.

Για το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, οι υποψήφιοι του 2018 διεκδικούν ποσοστό από το 40% των θέσεων και οι υποψήφιοι του 2019 διεκδικούν ποσοστό από το 60% των θέσεων εισακτέων της κατηγορίας.