Καθηγητές

 

A/A Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα
1 Βρεττός Ιωάννης ΠΕ 20 – Πληροφορικής
2 Γεωργαντζής Ευστράτιος ΤΕ 01.02 – Μηχανολόγος
3 Γρηπινιώτη Ραλλία ΠΕ 04.01 – Φυσικός
4 Δακλής Μάριος ΠΕ 20 – Πληροφορικής
5 Δανέζης Χαράλαμπος ΠΕ 12.04 – Μηχανολόγος
6 Δεληπέτρου Αθανάσιος ΠΕ 17.07 – Μηχανουργός – Ηλεκτρουργός – Ηλεκτρολόγος
7 Διαμαντής Δημήτριος ΠΕ 17.03 – Ηλεκτρολόγος
8 Δροσάτος Αναστάσιος ΠΕ 17.04 – Ηλεκτρονικός
9 Δρούγκας Φώτιος ΠΕ 11- Φυσικής Αγωγής
10 Ζαλακώστας Δημήτριος ΤΕ 01.03 – Μηχανικός Αυτοκινήτων
11 Ζορμπάς Βασίλειος ΤΕ 01.04 – Ψυκτικός
12 Ζουμπουλάκης Νικόλαος ΠΕ 17.02 – Μηχανολόγος
13 Καϊλή Μαρία ΠΕ 20 – Πληροφορικής
14 Καλλιάδου Βικτωρία ΤΕ 01.01 – Μηχανολόγος
15 Καρβουνιάρη Δήμητρα ΠΕ 17.03 – Ηλεκτρολόγος
16 Καστανάς Λεωνίδας ΠΕ 04.01 – Φυσικός
17 Κατσάνου Ζωή ΠΕ 17.03 – Ηλεκτρολόγος
18 Κατσούλης Γεώργιος ΠΕ 03 – Μαθηματικός
19 Κουλουμπή Σπυριδούλα ΠΕ 12.04 – Μηχανολόγος
20 Κοφινά Ευαγγελία ΠΕ 04.02 – Χημικός
21 Κτενάς Γεώργιος ΠΕ 17.03 – Ηλεκτρολόγος
22 Κυπαρίσσης Παναγιώτης ΠΕ 17.04 – Ηλεκτρονικός
23 Λατίφης Κωνσταντίνος ΠΕ 19 – Πληροφορικής
24 Λερούνης Αθανάσιος ΠΕ 17.04 – Ηλεκτρονικός
25 Λέττας Αθανάσιος ΠΕ 17.02 – Μηχανολόγος
26 Μανεσιώτης Βασίλειος ΠΕ 17.03 – Ηλεκτρολόγος
27 Μητσοπούλου Ευσταθία ΠΕ 01 – Θεολόγος
28 Μπαζάνης Σεραφείμ ΠΕ 19 – Πληροφορικής
29 Μπούκλας Βασίλειος ΠΕ 18.15 -Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων
30 Νικητοπούλου Σοφία ΠΕ 17.03 – Ηλεκτρολόγος
31 Ξενάκης Νικόλαος ΠΕ 17.02 – Ηλεκτρολόγος
32 Ξένος Μάριος ΠΕ 20 – Πληροφορικής
33 Πάλλας Αναστάσιος ΠΕ 20 – Πληροφορικής
34 Πενταφράγκα Ιουλία ΠΕ 19 – Πληροφορικής
35 Περιστερόπουλος Θεόδωρος ΠΕ 02 – Φιλόλογος
36 Ρεβελής Παναγιώτης ΠΕ 17.03 – Ηλεκτρολόγος
37 Σεργίου Αδαμάντιος ΠΕ 17.02 – Μηχανολόγος
38 Σκουρτιάς Νικόλαος ΠΕ 17.02 – Μηχανολόγος
39 Σπύρου Παύλος ΠΕ 19 – Πληροφορικής
40 Στρατάκης Γεώργιος ΠΕ 17.02 – Μηχανολόγος
41 Στύπα Αγαθή ΠΕ 02 – Φιλόλογος
42 Τζάλλα Ιωάννα ΠΕ 06 – Αγγλικής Φιλολογίας
43 Χρυσικού Αλεφάντω ΠΕ 06 – Αγγλικής Φιλολογίας
44 Ψαραύτης Ιωάννης ΠΕ 19 – Πληροφορικής