ΓΕΝΙΚΑ

Στο σχολείο μας λειτουργούν οι παρακάτω τομείς και ειδικότητες:

 

1. ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ειδικότητα Τομέα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ειδικότητα Τομέα: ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

2. ΤΟΜΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ειδικότητα Τομέα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

 

3. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Ειδικότητα Τομέα: Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

 

4. ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ειδικότητα Τομέα: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

 

5. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

 

6. ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ [μόνο για το σχολ. έτος 2013-14, η Γ’ ταξη]