Συμμετοχή του σχολείου μας στο πρόγραμμα Erasmus+ για την Ομαλή Ενσωμάτωση των Προσφύγων Μαθητών

Το σχολείο μας συμμετείχε στην 1η ροή του εγκεκριμένου προγράμματος ΚΑ1 με τίτλο «Επαγγελματική Ανάπτυξη των Καθηγητών των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) για την Ομαλή Ενσωμάτωση των Προσφύγων Μαθητών» που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο της Γερμανίας από 1/12/2018 έως 7/12/2018.

Ο φορέας της δράσης μας είναι ένας οργανισμός υποδοχής προσφύγων ο LDI, ο οποίος ασχολείται με Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά προγράμματα για εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων προσφύγων εισάγοντας καινοτόμες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί μπόρεσαν μέσα από τις γνώσεις και την εμπειρία που απόκτησαν:

  • να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους στο πολυπολιτισμικό σχολείο, ρόλος που ουσιαστικά προϋποθέτει την επαγγελματική του ενδυνάμωση και κατάρτιση
  • να εστιάζουν στην ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους νέους μαθητές τους
  • να μπορέσουν να διαμορφώσουν τα σχολικά προγράμματα ώστε να ενισχυθεί η μαθησιακή πορεία των προσφύγων μαθητών
  • να προτείνουν λύσεις για την επιτυχή ενσωμάτωση των δίγλωσσων αλλοδαπών μαθητών στην σχολική κοινότητα
  • να αναπτύξουν στους μαθητές τη συνείδηση και ικανότητα για διαπολιτισμική επικοινωνία
  • να αναπτύξουν δεξιότητες ΤΠΕ για την εφαρμογή της τεχνολογίας σε διαφορετικές εκπαιδευτικές ρυθμίσεις, ώστε να βελτιώσουν τα κίνητρα των μαθητών.
  • να οργανώνουν δραστηριότητες οι οποίες θα βοηθούν τα προσφυγόπουλα να ενταχθούν στο νέο κοινωνικό περιβάλλον, αλλά και να τα ενισχύουν διατηρώντας την πολιτισμική τους ετερότητα.
  • να αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες του κάθε προσφυγόπουλου
  • να μπορούν να τους καθοδηγήσουν στην επιλογή κατάλληλου επαγγελματικού τομέα βάση των δεξιοτήτων τους.
  • να καλλιεργήσουν σχέσεις συλλογικότητας σε μαθητές προερχόμενους από διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς.

 

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν τα εξής σχολεία:

 

Φωτογραφικό υλικό

 

Περισσότερες Πληροφορίες

 

 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας [έκδοσης, ιστοσελίδας, ταινίας κλπ] δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.