Εμβολιασμός εκπαιδευτικών με αδιάθετες δόσεις εμβολίων σε Εμβολιαστικά Κέντρα

Με ανακοίνωση της ΔΔΕ Γ’ Αθήνας γίνεται γνωστό ότι οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ που επιθυμούν να εμβολιαστούν χρειάζεται να συμπληρώσουν απαραίτητα υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) στην οποία καταγράφουν την ανωτέρω πρόθεσή τους και τη συναίνεσή τους ως προς την παροχή των προσωπικών τους δεδομένων (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό κινητού τηλεφώνου, αριθμό τηλεφώνου οικίας, σχολείο απασχόλησης) για την κατάρτιση και μόνο του κοινού αυτού καταλόγου.

Η Ομάδα Συντονισμού Εμβολιασμών αναλαμβάνει κάθε μέρα, κατόπιν ενημέρωσής της από τα εμβολιαστικά κέντρα, να επικοινωνεί με τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ κατά τη σειρά του καταλόγου. Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ κατά την ειδοποίησή τους δηλώνουν τη δυνατότητα έγκαιρης προσέλευσης την ίδια ημέρα στο εμβολιαστικό κέντρο, και αφού εμβολιαστούν, ενημερώνουν σχετικά την Ομάδα Συντονισμού, ώστε να απαλειφθεί το όνομά τους από τον κατάλογο. Εκπαιδευτικός ή μέλος ΕΕΠ – ΕΒΠ ο οποίος ειδοποιείται αλλά δηλώνει ότι δε δύναται να προσέλθει τη συγκεκριμένη μέρα παραμένει στον κατάλογο για επόμενη ειδοποίηση. Καθίσταται σαφές ότι οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ καλούνται με τη σειρά προτεραιότητας του καταλόγου, και σε περίπτωση που δεν ανταποκριθούν στην κλήση ή δεν είναι σε θέση να μεταβούν εντός του προβλεπόμενου χρόνου στο σημείο εμβολιασμού, ενημερώνεται ο επόμενος στον κατάλογο. Επισημαίνεται ότι οι ώρες εμβολιασμών είναι μετά τις 15.00 και η διαδικασία δεν αφορά όσους έχουν ήδη προγραμματισμένο ραντεβού για εμβολιασμό.

Τα στοιχεία των ενδιαφερόμενων, θα αποσταλλούν στην ΔΔΕ μέχρι τη Δευτέρα 29-03-2021 και ώρα 13.00, γι’ αυτό παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας να συμπληρώσουν να υπογράψουν και να στείλουν την σκαναρισμένη Υπεύθυνη Δήλωσή στο Email του σχολείου (mail@1epal-ag-anarg.att.sch.gr) σε μορφή PDF το αργότερο μέχρι σήμερα στις 12.00!

Ζητάμε την κατανόησή σας για τα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια και είμαστε βέβαιοι ότι για ακόμη μια φορά η εκπαιδευτική κοινότητα θα λειτουργήσει υποδειγματικά ώστε να δοθεί η δυνατότητα εμβολιασμού σε όσο το δυνατόν περισσότερους εκπαιδευτικούς επιθυμούν.

 

Πατήστε ΕΔΩ για να Κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση

Η εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ αρ. 34522/ Ε3/26-03-2021

 

Ο Διευθυντής

Νικόλαος Παυλίδης