Δημιουργία padlet στο πλαίσιο της Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων και του ψηφιακού γραμματισμού των μαθητών

Με αφορμή τον εορτασμό της 25η Μαρτίου δημιουργήθηκε το ακόλουθω padlet στο πλαίσιο της Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων και του ψηφιακού γραμματισμού των μαθητών της Α τάξης το σχολικό έτος 2021-22 και βασίστηκε στην βιβλιογραφική έρευνα των μαθητών της Α τάξης του προηγούμενου σχολικού έτους που δεν παρουσιάστηκε λόγω της πανδημίας.

Επιθυμώντας να συνεισφέρουν στον εορτασμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, οι μαθητές ετοίμασαν μια εκτενή εργασία για τις σημαντικότερες μάχες που εκτυλίχθηκαν στον Δυτικό Τομέα της Αθήνας. Το χρονολόγιο που παρουσιάζεται σε αυτό το padlet είναι μια σύνοψη της εργασίας αυτής.

Συνεργάστηκαν τα τμήματα της Α τάξης (σχολικό έτος 2020-21) και τα τμήματα ΒΜHX και Α1 (σχολικό έτος 2021-22).

Υπεύθυνες καθηγήτριες: Γρηπινιώτη Ράλλια ΠΕ04.01, Σπυροπούλου Ιωάννα ΠΕ03

 

Μπορείτε να δείτε το Padlet εδώ ή να ακολουθήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο (link)

 

Έγινε με το Padlet

 

https://padlet.com/gripinioti/6o2xqcxalyu2ts0w