Η εκπόνηση πολιτιστικού χάρτη της Αθήνας με αφορμή την επίσκεψη σχολείων της Ευρώπης με το πρόγραμμα COMENIUS – Office Online

Κολοβού Κυριακή

Την παρουσίαση μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.