Η εκπόνηση πολιτιστικού χάρτη της Αθήνας με αφορμή την επίσκεψη σχολείων της Ευρώπης με το πρόγραμμα COMENIUS – Office Online

Κολοβού Κυριακή Την παρουσίαση μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ. Αυτό είναι ένα ενσωματωμένο αρχείο παρουσίασηMicrosoft Officeπου υποστηρίζεται από τοOffice Web Apps.