Αποτέλεσμα προκήρυξης πολυήμερης εκδρομής στο εξωτερικό

1ο ΕΠΑΛ Αγίων Αναργύρων – 26 Ιανουαρίου 2024

ΘΕΜΑ: “Αποτέλεσμα προκήρυξης πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση πολυήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Ερευνητικό κέντρο CERN”

Στις 26 Ιανουαρίου 2024 – ώρα 11:00πμ στο γραφείο του Δ/ντη του 1ου ΕΠΑΛ Αγίων Αναργύρων κ. Γκούμα Γεώργιου και παρουσία όλων των μελών της επιτροπής που συγκροτήθηκε ειδικά για αυτόν τον σκοπό και αναφέρονται ονομαστικά στο Πρακτικό που συντάχθηκε, ανοίχθηκαν και εξετάστηκαν τρεις κλειστές προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων SYNTHESIS GROUP TRAVEL, GASSI HOLIDAYS και IQ HOLIDAYS που ανταποκρίθηκαν μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία στην προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση πολυήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στο εξωτερικό (Ελβετία) από 6-9 Φεβρουαρίου 2024. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ως προς το συμφέρον των μαθητών αποφασίστηκε ομόφωνα ότι η εκπαιδευτική επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το ταξιδιωτικό γραφείο IQ Holidays με Αρ. Ασφαλ. Συμβ. 112474 της Ευρωπαϊκής Πίστης, που ήταν η οικονομικότερη προσφορά και κάλυψε όλα τα κριτήρια επιλογής όπως αυτά τέθηκαν στην προκήρυξη με Αρ. Πρωτ. 20/18-1-2024 που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Γ’ ΔΔΕ Αθήνας (https://www.cdseda.att.sch.gr). Στη συνέχεια συντάχθηκε και υπογράφηκε το Πρακτικό στο βιβλίο Πρακτικών του Δ/ντη το οποίο όπως και οι προσφορές είναι στη διάθεση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου.

Ευχαριστούμε όλα τα ταξιδιωτικά Γραφεία που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας.

Ο Διευθυντής

Γκούμας Γεώργιος