Αίτηση – Δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2020

Οι υποψήφιοι/ες για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2020 για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποβάλλουν ηλεκτρονικά Αίτηση – Δήλωση (Α-Δ) από Δευτέρα 30 Μαρτίου μέχρι και την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020.

 

Διαδικασία υποβολής-αποστολής της Αίτησης – Δήλωσης

Η Αίτηση – Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις αποστέλλεται με e-mail από τους υποψηφίους και καταχωρίζεται ηλεκτρονικά στα ΕΠΑΛ. Ο/Η υποψήφιος/α κατεβάζει και αποθηκεύει το αρχείο της Αίτησης – Δήλωσης, στον υπολογιστή του. Στη συνέχεια το συμπληρώνει (μόνο τα γκρι στοιχεία) με όποιο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου διαθέτει.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εισαχθούν σε κάποια από τις σχολές των σωμάτων ασφαλείας (Στρατός, Λιμενικό, Πυροσβεστική, Αστυνομία) και του Εμπορικού Ναυτικού θα πρέπει να συμπληρώσουν με Χ την αντίστοιχη επιλογή.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν είστε υποψήφιοι και επιθυμείτε να εξεταστείτε
ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ή ΓΡΑΠΤΑ ΜΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ τότε ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ!

 

Η συμπληρωμένη Αίτηση-Δήλωση αποστέλλεται ηλεκτρονικά με e-mail στο Λύκειο που φοιτά για ηλεκτρονική καταχώριση, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία ή, αν πρόκειται για απόφοιτο, στο ΕΠΑΛ από το οποίο αποφοίτησε ή στο πλησιέστερο στην κατοικία του ΕΠΑΛ.

Γενικά, οι μαθητές/ριες υποβάλλουν την Αίτηση-Δήλωση χωρίς δικαιολογητικά. Με νεότερες οδηγίες αργότερα θα ελεγχθεί η ορθή καταχώριση των στοιχείων μόνο με την επίδειξη ταυτότητας (ελληνικής ή ξένης) /διαβατηρίου (ελληνικού ή ξένου) ή άλλου επίσημου εγγράφου αποδεικτικού της ταυτοπροσωπίας τους.

 

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να κατεβάσετε την
Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για Συμμετοχή
στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ – Έτος 2020

 

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τις Οδηγίες για την Συμπλήρωση της Αίτησης-Δήλωσης

 

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε την Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας

 

 

Την συμπληρωμένη Αίτηση-Δήλωση την αποστείλετε στο email του σχολείου
mail@1epal-ag-anarg.att.sch.gr