Υποβολή Αιτήσεων για την νέα φάση Μαθητείας 2023-2024 από Δευτέρα 16/10 έως και τη Δευτέρα 23/10 (νέο!)

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι για το Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑΛ περιόδου 2023-2024 (Η’ Φάση) μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από τη Δευτέρα 16/10  έως και τη Δευτέρα 23/10 (ώρα 10:00πμ)!

Οι αιτήσεις υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους στη διεύθυνση:

e-mathiteia.minedu.gov.gr

Oι ενδιαφερόμενοι θα κάνουν την αίτηση και θα υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σημειώνεται ότι κάθε υποψήφιος στην Η’ Φάση υλοποίησης του Μεταλυκειακού έτους-Τάξη Μαθητείας έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μίας αίτησης συμμετοχής και μόνο σε ένα ΕΠΑ.Λ. της επιλογής του. 

Σε περίπτωση αδυναμίας συμπλήρωσης της αίτησης ή τεχνικού προβλήματος, οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με το σχολείο μας στο 210-8542210.

Στο 1ο ΕΠΑΛ Αγίων Αναργύρων προβλέπονται να λειτουργήσουν τα τμήματα Μαθητείας των παρακάτω ειδικοτήτων:

Βοηθός Νοσηλευτή

Πληροφορίες: Φάρος Τάσος

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Πληροφορίες: Πάλλας Τάσος

Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Πληροφορίες:  Στυλιανόπουλος Αλέξανδρος

Βοηθός Ιατρικών – Βιολογικών Εργαστηρίων

Πληροφορίες: Καλκατζίκου Όλγα

 

Διαβάστε τις Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση!

  • Αντίγραφο Απολυτηρίου ΓΕΛ/ΕΠΑΛ
  • Αντίγραφο Πτυχίου ΕΠΑΛ
  • Αντίγραφο Ταυτότητας
  • Αποδεικτικό ΑΜΚΑ
  • Αποδεικτικό ΑΦΜ (αν δεν υπάρχει, μπορεί να προσκομιστεί και αργότερα κατά την εγγραφή στο ΕΠΑΛ)