Χρονοδιάγραμμα υλοποίηση μεταλυκειακού έτους μαθητείας

ΠΕΜ 27/9 – ΚΥΡ 7/10/2018

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων υποψηφίων μαθητευομένων σε ΕΠΑΛ μέσω της ειδικής εφαρμογής μέχρι τις 11:59 μμ της Κυριακής 07/10/18 στη διεύθυνση https://e-mathiteia.minedu.gov.gr

 

ΠΕΜ 27/9- ΔΕΥ 8/10/2018

Κατάθεση δικαιολογητικών υποψηφίων στα ΕΠΑΛ ενδιαφέροντος μέχρι τις 2:00 μμ της Δευτέρας 8/10/18. Ταυτόχρονη κατάθεση αιτήσεων- δικαιολογητικών δεσμευμένων θέσεων με την ίδια διαδικασία.

 

ΤΡΙ 9/10/2018

Ανάρτηση Προσωρινού Πίνακα επιλεγέντων μαθητευομένων.

 

ΤΕΤ 10- ΠΕΜ 11/10/2018

Υποβολή ενστάσεων μαθητευομένων σε ΕΠΑΛ μέχρι την Πέμπτη 11/10/2018 και ώρα 14:00.

 

ΠΑΡ 12/10/2018

Ανάρτηση Οριστικού Πίνακα επιλεγέντων μαθητευομένων.

 

ΔΕΥ 15- ΤΡΙ 16/10/2018

Εγγραφές μαθητευομένων.

 

ΤΕΤ 17/10/2018

Εγγραφές Επιλαχόντων – Συμπλήρωση Τμημάτων.

 

ΠΕΜ 18/10/2018

Απόφαση λειτουργίας τμημάτων (ΠΔΕ). Αποστολή προτάσεων ΠΔΕ για ολιγομελή (εγγραφές).

 

ΠΑΡ 19/10/2018

Ενδεχόμενη έγκριση λειτουργίας ολιγομελών (ΥΠΠΕΘ) – Επικοινωνία με ΕΡΓΑΝΗ αποστολή ΕΠΑΛ ειδικοτήτων Μαθητείας. Δημιουργία συνδέσμου καταχώρισης.

 

ΔΕΥ 15- ΔΕΥ 22/10/2018

Προετοιμασία αντιστοίχισης θέσεων μαθητείας και υποψηφίων μαθητευομένων. Επικοινωνία με φορείς

 

ΤΡΙ 23 – ΠΑΡ 26/10/2018

Έναρξη υλοποίησης μαθημάτων (203 ώρες στα ΕΚ) – υποχρεωτική έναρξη μαθημάτων από Τρίτη 23/10/2018 μέχρι Παρασκευή 26/10/2018

 

ΤΡΙ 23 – ΔΕΥ 29/10/2018

Υπογραφή συμβάσεων μαθητείας (9 ημερολογιακοί μήνες σε εργοδότες) – υποχρεωτική έναρξη από 23-29/10/2018 ανάλογα με τις δυνατότητες των εργοδοτών. 30/06/2019 Λήξη όλων των Τμημάτων Γ΄ φάσης όσον αφορά στο μάθημα στα ΕΚ (203 ώρες μαζί με τις αναπληρώσεις).

 

ΤΕΤ 31/7/2019

Λήξη συμβάσεων μαθητείας (εκατόν πενήντα έξι (156) ημέρες στο χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ημερών κανονικής άδειας) από την ημερομηνία έναρξης των συμβάσεων. Να ελεγχθεί κατά την υπογραφή των συμβάσεων πιθανό κλείσιμο επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια του 9μηνου. Σε κάθε περίπτωση οι συμβάσεις μαθητείας θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως το τέλος Ιουλίου 2019 και να έχουν συμπληρωθεί 156 ημέρες στο χώρο εργασίας!