Τα έξι καπέλα σκέψης (the six thinking hats)

Τι είναι τα έξι καπέλα σκέψης;

Είναι ένα σύστημα σχεδιασμένο από τον Edward de Bono, το οποίο περιγράφει ένα εργαλείο για ομαδική συζήτηση και ατομική σκέψη που αποτελείτε από 6 χρωματιστά καπέλα το κάθε ένα από τα οποία αποτελεί ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης. Τα “Έξι Καπέλα Σκέψης” παρέχουν ένα μέσο σε ομάδες ώστε να σχεδιάζουν τις διαδικασίες σκέψης με λεπτομερή και συνεκτικό τρόπο, κάνοντας την ομάδα να σκέφτεται μαζί, να κατανοεί και να γίνεται πιο αποτελεσματική.

 

Δείτε το πολύ ενδιαφέρον video!

 

 

Πηγές