Οι Εγγραφές – Μετεγγραφές Μαθητών συνεχίζονται!

Οι εγγραφές και οι μετεγγραφές μαθητών/τριων συνεχίζονται!!!

 

Για Νέες Εγγραφές η καταληκτική ημερομηνία είναι η Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου.

Για τις Μετεγγραφές η καταληκτική ημερομηνία είναι η Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου.

 

Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να τροποποιήσουν την αρχική τους εγγραφή ή να μετεγγραφούν στο σχολείο μας ή σε άλλο σχολείο να προσέλθουν με τον Κηδεμόνα/Γονέα τους στο σχολείο μας.

Οι μαθητές/τριες που δεν έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους για το νέο σχολικό έτος 2018-19 επίσης πρέπει να προσέλθουν με τον Κηδεμόνα/Γονέα τους στο σχολείο μας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής.