Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού & Κλιματισμού

Περιγραφή Επαγγέλματος

Ο απόφοιτος της ειδικότητας  Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού & Κλιματισμού  μπορεί να:

  • Ακολουθεί τις τεχνικές οδηγίες και τις προδιαγραφές του μελετητή και του κατασκευαστή.
  • Εφαρμόζει τους κανονισμούς ασφαλείας.
  • Χρησιμοποιεί σωστά τα εργαλεία, τις συσκευές και τα όργανα ελέγχου.
  • Εργαστεί σε εγκαταστάσεις βιομηχανικής και επαγγελματικής ψύξης και εγκαταστάσεις κεντρικού και βιομηχανικού αερισμού και κλιματισμού.
  • Είναι ικανός να ασχοληθεί με επιτυχία στην εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή οικιακών και επαγγελματικών ψυγείων και ψυκτικών εγκαταστάσεων.
  • Είναι ικανός να ασχοληθεί με την εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή τόσο τοπικών κλιματιστικών μονάδων όσο και κεντρικών κλιματιστικών εγκαταστάσεων.
  • Μπορεί να απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, ως μισθωτός σε επιχειρήσεις (βιομηχανίες κατασκευής ψυγείων και κλιματιστικών, εμπορικές και εργολαβικές επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων) και ως τεχνίτες συντήρησης.

 

Συνθήκες Εργασίας:

Ως ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να εργάζεται σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, όπου υπάρχουν εγκατεστημένες ψυκτικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις, σε σπίτια, επιχειρήσεις, κτίρια γραφείων, καταστήματα. Γι’ αυτό και οι συνθήκες εργασίας που αντιμετωπίζει ποικίλλουν και εξαρτώνται από τον εκάστοτε χώρο εργασίας. Στη δουλειά του χρησιμοποιεί πολλά εργαλεία, απλά ή σύνθετα, γεγονός που απαιτεί προσοχή στο χειρισμό τους. Ως υπάλληλος στις επιχειρήσεις κατασκευής και συντήρησης ψυκτικών εγκαταστάσεων, εργάζεται συχνά σε εσωτερικό περιβάλλον με αρκετό θόρυβο και με κανονικό ωράριο, που συνήθως το υπερβαίνει, πολύ δε περισσότερο όταν εγκαθιστά κλιματιστικά μηχανήματα σε περιόδους αιχμής.

 

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά και Ικανότητες

Η παρατηρητικότητα, η προσοχή και ακρίβεια στις κινήσεις των χεριών του, είναι απαραίτητα προσόντα. Επίσης, πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς για τα νέα συστήματα που κυκλοφορούν στην αγορά και τις εξελίξεις στην ψυκτική τεχνολογία. Τέλος, πρέπει να είναι μεθοδικός, πρόθυμος και συνεπής με τους πελάτες.

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Τεχνίτης, Αρχιτεχνίτης, Εργοδηγός Ψυκτικός

Νομοθεσία: Π.Δ. 1/2013 άρθρο 5 (ΦΕΚ 3 τ.Α’/08.01. 2013)

 

Επαγγελματικές Άδειες

1. Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης άσκησης δραστηριότητας τεχνίτη Ψυκτικού (πτυχίο).

2. Άδεια Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού (Βεβαίωση αναγγελίας + 2 χρόνια προϋπηρεσία + εξετάσεις)

3. Άδεια Εργοδηγού Ψυκτικού (Άδεια Αρχιτεχνίτη + 1 χρόνος προϋπηρεσία + εξετάσεις).

Νομοθεσία: Π.Δ. 1/2013 άρθρο 12 (ΦΕΚ 3 τ.Α’/08.01. 2013)

 

Επαγγελματικές Άδειες

1. Πιστοποιητικό κατηγορίας III ή IV του άρθρου 4 του κανονισμού 303/2008 της επιτροπής της Ε.Ε. (πτυχίο + βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης από φορέα αξιολόγησης).

2. Πιστοποιητικό κατηγορίας II του άρθρου 4 του κανονισμού 303/2008 της επιτροπής της Ε.Ε. (Άδεια Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού).

3. Πιστοποιητικό κατηγορίας I του άρθρου 4 του κανονισμού 303/2008 της επιτροπής της Ε.Ε. (Άδεια Εργοδηγού Ψυκτικού).

 

Σπουδές Μετά το Λύκειο

Δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και στις  Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις