Παρουσίαση

Οι πατριαρχικές κοινωνίες οριοθετούν το ρόλο της γυναίκας. Εδώ και χρόνια το γυναικείο φύλο υφίσταται διάφορες μορφές καταπίεσης. Οι γυναίκες ήταν και είναι ακόμα <άμισθες υπηρέτριες> σε ορισμένες κοινωνίες με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Οι γυναίκες αγωνίστηκαν και αγωνίζονται ακόμα και σήμερα για ένα δίκαιο αύριο χωρίς βία και εκμετάλλευση.