Συμμετοχή μου σχολείου μας στο Πρόγραμμα ERASMUS+

Το 1ο ΕΠΑΛ Αγίων Αναργύρων συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ και πιο συγκεκριμένα στη δράση ΚΑ1 (Μαθησιακής Κινητικότητας Ατόμων) με σχέδιο για την καταπολέμηση της Σχολικής Διαρροής. Ο τίτλος του σχεδίου είναι “ΜΕΙΝΕ” (Μην Εγκαταλειπεις Ιδανικά και Νέες Ευκαιρίες) με κωδικό αριθμό 2017-1-EL01-KA101-035973 το οποίο εγκρίθηκε από το ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών) για την πλήρη κάλυψη των εξόδων του.

Με σχετική απόφαση του συλλόγου διδασκόντων δημιουργήθηκε η Παιδαγωγική Ομάδα για την υλοποίηση του σχεδίου στο οποίο συμμετέχουν συνολικά οκτώ (8) εκπαιδευτικοί διαφόρων γνωστικών αντικειμένων που διδάσκουν τόσο μαθήματα Γενικής Παιδείας, όσο και μαθήματα Ειδικοτήτων, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην καλύτερη διάδοση των αποτελεσμάτων στο σύνολο του σχολείου. Οι χώρες τις οποίες θα επισκεφτούν στα πλαίσια της επιμόρφωσής τους είναι οι: Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν είναι:

  • Αγγελοπούλου Άννα – ΠΕ18.11 Μαιευτικής
  • Γρηπινιώτη Ραλλία – ΠΕ04 Φυσικός
  • Δανέζης Χαράλαμπος – ΠΕ12.04 Μηχανολόγος
  • Δρούγκας Φώτιος – ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής
  • Μητσοπούλου Ευσταθία – ΠΕ01 Θεολόγος
  • Πάλλας Αναστάσιος – ΠΕ20 Πληροφορικής
  • Πενταφράγκα Ιουλία – ΠΕ19 Πληροφορικής
  • Τζάλλα Ιωάννα – ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας

Ως νόμιμος εκπρόσωπος ορίζεται ο Δ/ντης του σχολείου κ. Παυλίδης Νικόλαος και ως υπεύθυνος επικοινωνίας και εκτέλεσης του σχεδίου (contact person) ορίστηκε ο εκπαιδευτικός κ. Πάλλας Αναστάσιος.

Ευχόμαστε σε όλους τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς να χαρούν το ταξίδι και μέσα από τις εμπειρίες της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα να συμβάλλουν στην δημιουργία ενός καλύτερου σχολείου προς όφελος των ιδίων και των μαθητών μας.