Πληροφοριες Ηλεκτρολογιας

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 

Ειδικότητα Τομέα: Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

 

Ο ηλεκτρολόγος Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων εγκαθιστά , συντηρεί, ελέγχει και επισκευάζει την εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση ενός κτιρίου

(π.χ. κυκλώματα φωτισμού και ρευματοδοτών, πλυντηρίων, κλιματιστικών, φωτισμού κλιμακοστασίου, απλά  κυκλώματα οικιακών αυτοματισμών, κυκλώματα αυτονομίας κεντρικής θέρμανσης , γραμμές παροχής ηλεκτρικού πίνακα-μετρητή ΔΕΗ, γείωση ηλεκτρικής εγκατάστασης κλπ.)

Αυτά μπορεί να τα κάνει  αυτόνομα σαν ελεύθερος επαγγελματίας ή με σχέση εξάρτησης από εργοδότη, πάντα όμως με βάση μια μελέτη που θα την  προμηθευτεί από κάποιον τεχνικό ανώτερου επαγγελματικού επιπέδου.

 • ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΠΑΛ
 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο πτυχιούχος Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων κτιρίων μπορεί να δουλέψει είτε σαν υπάλληλος στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, είτε σαν ελεύθερος επαγγελματίας σε δική του επιχείρηση .

Αναλυτικότερα μπορεί να δουλέψει σε :

 1. Εταιρείες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων
 2. Εταιρείες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής κυκλωμάτων οικιακών αυτοματισμών (γκαραζόπορτας, συστήματος ασφαλείας τεντών, ρολών, αυτομάτου ποτίσματος κτλ.)
 3. Εταιρείες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής κλιματιστικών
 4. Εταιρείες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής οπτικοακουστικών μέσων κτιρίων (θυροτηλέφωνα, θυροτηλεοράσεις, τηλέφωνα, κουδούνια)
 5. Δημόσιους Οργανισμούς, πχ. ΔΕΗ, ΟΤΕ
 6. Καταστήματα πώλησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΠΑΛ

Α) Σύμφωνα με το Π.Δ. 41/88 οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ του Ηλεκτρολογικού τομέα της ειδικότητας “Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων” χωρίς προϋπηρεσία και χωρίς εξετάσεις, αποκτούν τις παρακάτω Άδειες Ηλεκτροτεχνίτη από το Υπουργείο Βιομηχανίας Έρευνας και Τεχνολογίας :

Άδειες Ηλεκτροτεχνίτη (Α΄, Γ΄, Δ΄, και ΣΤ΄ ειδικότητας):

 1. Ειδικότητας Φωτισμού (Α΄ ειδικότητα)
 2. Ειδικότητας Κίνησης (Γ΄ ειδικότητα)
 3. Ειδικότητας Ανελκυστήρων, με συμπλήρωση του 20ου έτους της ηλικίας τους (Δ΄ ειδικότητα)
 4. Ειδικότητας Υποσταθμών Εναέριων και Υπόγειων Δικτύων (ΣΤ΄ ειδικότητα )

Οι παραπάνω άδειες δεν δίνουν το δικαίωμα αυτοτελούς εργασίας. Είναι οι πρώτες άδειες που παρέχουν απλώς το δικαίωμα να δουλέψει κάποιος σαν ειδικευμένος τεχνίτης υπό την εποπτεία και ευθύνη αδειούχου εγκαταστάτη.

Μετά από τις παραπάνω άδειες και συμπληρώνοντας προϋπηρεσία μόνο 18 μήνες, δηλαδή 450 Ημερομίσθια (επαληθεύεται με τα ένσημα του ΙΚΑ) σε μία ή περισσότερες ηλεκτρολογικές ειδικότητες των κατεχόμενων αδειών τεχνίτη, μπορεί πλέον να πάρει τις πρώτες Άδειες Ασκήσεως Επαγγέλματος «Ηλεκτρολόγων Εγκαταστάσεων Κτιρίων» ισχύος 25 KW.
Οι Ηλεκτρολόγοι μπορούν να αποκτήσουν σταδιακά και μεγαλύτερες Αδειες, που μπορούν να φτάσουν τα 40, 75, 100 KW, με την πάροδο του χρόνου και με την συνεχή εργασία στον συγκεκριμένο τομέα.

(Η απαιτούμενη προϋπηρεσία μπορεί να αποκτηθεί πριν ή και μετά τη λήψη του πτυχίου ΕΠΑΛ και τα ένσημα να έχουν περαστεί μετά το 15° έτος τις ηλικίας τους).

 

Β) Επίσης λαμβάνουν άδεια κατασκευαστή-συντηρητή καυστήρων υγρών οι ηλεκτροτεχνίτες α’ ή γ’ ειδικότητας (Π.Δ. 511/77, ΦΕΚ Α΄162).

Γ) Όλες οι ειδικότητες του Ηλεκτρολογικού Τομέα λαμβάνουν τις παρακάτω άδειες, βάσει του Π.Δ. 362 ( ΦΕΚ 245/Α/22-10-01) :
1. Βοηθού Τεχνικού αερίων καυσίμων
2. Τεχνίτη αερίων καυσίμων (άδεια βοηθού τεχνικού αερίων καυσίμων + 4ετής πρ/σία + εξετάσεις)
3. Εγκαταστάτη αερίων καυσίμων (άδεια τεχνίτη αερίων καυσίμων + 4ετής πρ/σία)

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Για την κάλυψη των αναγκών της εκπαίδευσης των μαθητών  λειτουργούν στον τομέα τα εργαστήρια

 1. Ηλεκτρικών Μετρήσεων (Ηλεκτροτεχνίας)
 2. Αυτοματισμών
 3. Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Επίσης στον τομέα λειτουργεί και εργαστήριο Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου

 

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Στο εργαστήριο αυτό οι μαθητές της Β και Γ τάξης μαθαίνουν να εγκαθιστούν , συντηρούν, και ελέγχουν :

 • βασικές εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων π.χ ηλεκτρικών πινάκων, φωτισμού, θυροτηλεφώνων, ανελκυστήρων, γειώσεων
 • βιομηχανικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις π.χ ηλεκτρικών πινάκων κίνησης, κυκλωμάτων βελτίωσης του συντελεστή ισχύος, αλεξικέραυνου.

Φωτογραφίες από το εργαστήριο

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μετρήσεων (Ηλεκτροτεχνίας)

Στο εργαστήριο αυτό οι μαθητές της Β και Γ τάξης μαθαίνουν την χρήση οργάνων(π.χ  πολυμέτρου, αμπεροτσιμπίδας, βαττομέτρου, παλμογράφου ) για την μέτρηση και κατανόηση βασικών ηλεκτρικών μεγεθών όπως τάσης, έντασης .

Φωτογραφίες από το εργαστήριο

Εργαστήριο Αυτοματισμών

Στο εργαστήριο αυτό οι μαθητές της Β και Γ τάξης μαθαίνουν να εγκαθιστούν ,να ελέγχουν και να  επισκευάζουν κυκλώματα με τη χρήση κλασικών αυτοματισμών και PLC όπως:

 • Αναστροφή μονοφασικού και τριφασικού ηλεκτροκινητήρα
 • Έλεγχο στάθμης δεξαμενής
 • Έλεγχο χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων
 • Κύκλωμα ασφαλείας(συναγερμός)

Φωτογραφίες από το εργαστήριο

Εργαστήριο Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου

Στο εργαστήριο αυτό οι μαθητές της Β και Γ τάξης του τομέα οχημάτων μαθαίνουν την λειτουργία των συστημάτων του ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτων (εκκίνησης, φόρτισης ,ανάφλεξης, πέδησης κ.λ.π ) καθώς επίσης και να  ελέγχουν ,να   επισκευάζουν και να τοποθετούν τα μέρη τους (π.χ μίζα, εναλλακτήρα, αισθητήρες, ενεργοποιητές)

 Φωτογραφίες από το εργαστήριο