Παρασκευή σαπουνιού στο εργαστήριο Θετικών Επιστημών

Τον Μάρτιο και στα πλαίσια του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας της Α Λυκείου με υπεύθυνες καθηγήτριες την κα Μητσοπούλου Έφη και την κα Αγγελοπούλου Άννα,έγινε εργαστηριακή παρασκευή σαπουνιού στο Εργαστήριο Θετικών Επιστημών με υπεύθυνη την κα Γρηπινιώτη Ράλλια.

Η παρασκευή σαπουνιού έγινε με τη “ψυχρή μέθοδο” με πρώτες ύλες πυρηνέλαιο ή φιλτραρισμένο τηγανόλαδιο και διάλυμα ΝαΟΗ.

Η εργαστηριακή άσκηση προσεγγίστηκε διαθεματικά. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία συμμετέχοντας να εξοικειωθούν με τους κανόνες ασφαλείας του σχολικού εργαστηρίου,να κάνουν μετρήσεις χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρονικό ζυγό και τα θερμόμετρα,να παρασκευάσουν πυκνό διάλυμα ΝαΟΗ,να μελετήσουν χημικές αντιδράσεις,να κάνουν αριθμητικές πράξεις,να ερευνήσουν παραδοσιακούς και σύγχρονους τρόπους φιλτραρίσματος και επαναχρησιμοποίησης τηγανόλαδου,να αποκτήσουν δεξιότητες στην ανακύκλωση του μέσα από την παρασκευή σαπουνιών,να ενημερωθούν για τη χρήση των αρωματικών ουσιών και των χρωμάτων ζαχαροπλαστικής και να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας με τους συμμαθητές και τους καθηγητές τους.

 

8
1 2
3 6
7