Παραλαβή Αιτήσεων Πανελλήνιων Εξετάσεων 2020 μέχρι και την Πέμπτη 14/5

Παρακαλούνται οι μαθητές/τριες του σχολείου μας που υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2020 να προσέλθουν στο σχολείο μέχρι και την Πέμπτη 14/5 για να παραλάβουν αντίγραφο της Αίτησης-Δήλωσής τους.

Θα χρειαστεί μαζί τους να προσκομίσουν τα παρακάτω:

α) Την Αστυνομική Ταυτότητα ή το Διαβατήριο τους
β) 3 μικρές φωτογραφίες

 

Ο Διευθυντής

Νικόλαος Παυλίδης