Μηχανογραφικά Δελτία 2019

Οι μαθητές/τριες της Γ’ Τάξης που έχουν δώσει Πανελλήνιες Εξετάσεις να περάσουν από το σχολείο το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 28/6 για να παραλάβουν τους Κωδικούς Πρόσβασης για την συμπλήρωση του Μηχανογραφικού τους Δελτίου.

Το ίδιο ισχύει και για τους αποφοίτους που επιθυμούν να συμπληρώσουν Μηχανογραφικό με το 10%.

 

Η συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου γίνεται Ηλεκτρονικά στην διεύθυνση:

https://exams.it.minedu.gov.gr/

 

Το Μηχανογραφικό Δελτίο 2019 θα πρέπει να συμπληρωθεί και να οριστικοποιηθεί το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019! Καμία παράταση δεν πρόκειται να δοθεί μετά την συγκεκριμένη ημερομηνία.

Επισημαίνεται ότι από τις 21-06-2019 μπορείτε να υποβάλετε μόνο πρόχειρο Μηχανογραφικό Δελτίο και μετά την ανακοίνωση των βαθμών των Γενικών και των Επαγγελματικών Λυκείων, μπορείτε να προβείτε στην τελική Οριστικοποίηση του Μηχανογραφικού σας Δελτίου.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τον αναλυτικό ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ.

 

Το σχολείο μας προς διευκόλυνση των υποψηφίων θα είναι ανοικτό τις ακόλουθες ημερομηνίες: Τρίτη 2 Ιουλίου, Τρίτη 9 Ιουλίου και Δευτέρα 15 Ιουλίου.