Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση – Διαδικτυακές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση

Η κεντρική σελίδα για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι στη διεύθυνση

https://dschool.edu.gr

Μέσω της σελίδας αυτής μπορείτε να μεταβείτε στις τέσσερις (4) βασικές διαδικτυακές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και να βρείτε πάνω από 18.000 Ψηφιακούς Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

 

Συγκεκριμένα:

1. Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία

http://e-books.edu.gr

 

2. Ψηφιακά Αποθετήρια Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων «Φωτόδεντρο»

Πέντε (5) ψηφιακά αποθετήρια με το όνομα «ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ», που φιλοξενούν Ανοιχτούς
Εκπαιδευτικούς Πόρους για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθένα από τα
οποία εξυπηρετεί διαφορετικούς στόχους:

Τα «βασικά» Φωτόδεντρα (με έλεγχο ποιότητας περιεχομένου)
▪ Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων: http://photodentro.edu.gr/lor
▪ Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Βίντεο: http://photodentro.edu.gr/video
▪ Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Λογισμικών: http://photodentro.edu.gr/edusoft

Τα «Φωτόδεντρα των εκπαιδευτικών»
▪ Αποθετήριο Υλικού Χρηστών: http://photodentro.edu.gr/ugc
▪ Αποθετήριο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών http://photodentro.edu.gr/oep

 

3. Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου «ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ»

Κεντρική πύλη για αναζήτηση με ενιαίο τρόπο και πρόσβαση σε χιλιάδες ψηφιακούς Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ανεξάρτητα με το πού είναι αποθηκευμένοι (εκπαιδευτικά αποθετήρια, μουσεία, εκπαιδευτικές πύλες του Υπουργείου Παιδείας ή άλλων φορέων).

Κεντρική πύλη: http://photodentro.edu.gr

Άλλες σχετικές υπηρεσίες:

Θεματικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Πολιτισμικού περιεχομένου
«Φωτόδεντρο Πολιτισμός»: http://photodentro.edu.gr/cultural

Φωτόδεντρο Μικρότοποι:
Μικρότοπος Αγγλικής Γλώσσας: http://micro.photodentro.edu.gr/english2015

 

4. Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα για μαθητές και εκπαιδευτικούς «e-me»

Μια σύγχρονη, επεκτάσιμη διαδικτυακή κοινωνική πλατφόρμα που υποστηρίζει την επικοινωνία, τη συνεργασία και τη δικτύωση των μελών της σχολικής κοινότητας και παρέχει προσωπικό χώρο αρχείων σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους (cloud).