Δήλωση Θέσεων Εργασίας από Εργοδότες για την Μαθητεία 2019-2020 μέχρι 10 Ιουνίου 2019!

Οι ενδιαφερόμενες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί του Ιδιωτικού και του Δημόσιου Τομέα μπορούν να καταχωρήσουν τις θέσεις Μαθητείας ΕΠΑΛ μέχρι την Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019!

 

Για τους φορείς του Δημοσίου Τομέα

Διαβάστε την αριθ. Πρωτ. 53781/Υ1/5-4-2019 Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας στα ΕΠΑ.Λ. και Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στις ΕΠΑ.Σ. και Ι.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ.

 

Για τις Επιχειρήσεις και Οργανισμούς του Ιδιωτικού Τομέα

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε:

 • Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
  Τμήμα Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. και Μάθησης στο χώρο εργασίας
  Τηλ. 210-3443306, 210-3442478
  Email: depek_mathiteia@minedu.gov.gr
 • ΠΔΕ Αττικής
  Χαλκιόπουλος Κωνσταντίνος
  Τηλ. 2106450204
  Email: mail@attik.pde.sch.gr

 

Επισκεφτείτε το web site του Υπουργείου Παιδείας