Δικαιολογητικά

Δικαιολογητικά
κατά την εγγραφή
Απαραίτητα:
Έλληνες
1. Αστυνομική Ταυτότητα
2. Απολυτήριο σπουδών
3. μια πρόσφατη φωτογραφία

Αλλοδαποί:
1. Ευρωπαϊκή κάρτα ή διαβατήριο, κάρτα παραμονής
2. Πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο
στα ελληνικά