Ηλεκτρονική Αποστολή Εγγράφων

Μέσα από αυτή την ιστοσελίδα μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικά έγγραφα προς το σχολείο μας.

Παρακαλούμε, ελέγξτε το το αρχείο ανοίγοντάς τον στον υπολογιστή σας πριν το στείλετε ώστε να είναι ευανάγνωστο και ευδιάκριτα όσα αναγράφονται σ’ αυτό. Αν απαιτείται υπογραφή σας σιγουρευτείτε ότι έχετε υπογράψει στο κατάλληλο σημείο. Κρατήστε το πρωτότυπο έγγραφο, καθώς ενδέχεται να σας ζητηθεί να μας το προσκομίσετε σε κάποιες περιπτώσεις.

 

Πατήστε ΕΔΩ για να μάθετε πώς μπορείτε Εύκολα να σαρώσετε και να αποθηκεύσετε Έγγραφα με το Κινητό σας!

 

    Στοιχεία Αποστολέα

    Τα έγγραφα αφορούν τον/την μαθητή/τρια:

    Είδος Εγγράφου/ων


    Αρχείο 2:
    Αρχείο 3: