Βαθμολογίες Πανελληνίων Εξετάσεων 2020

Οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων μπορούν να επισκέπτονται τους παρακάτω δικτυακούς τόπους για την ενημέρωσή τους:

 

Βαθμολογίες Πανελλαδικών Εξετάσεων

https://results.it.minedu.gov.gr

 

Υπολογισμός Μορίων

https://markcalc.it.minedu.gov.gr

 

Ηλεκτρονική Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου

http://exams.it.minedu.gov.gr

Η προθεσμία για την οριστική υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2020 είναι μέχρι και την Παρασκευή 17 Ιουλίου Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020!